Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Семеніхіна, О. В.  Інтерактивні аплети як засоби комп'ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк, Д. С. Безуглий // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 1. – С. 27–30.

2015 рік

 • Семеніхіна, О. В.  Використання програми GEOGEBRA в дослідженні функціональних залежностей (на прикладі розв'язування задач на екстремум) [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2015. – № 6. – С. 17–24.
 • Семеніхіна, О. В.  Параметризація кольору в програмах динамічної математики: практика використання при розв'язуванні задач на ГМТ [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 3. – С. 63–65.
 • Семеніхіна, О. В.  Про формування умінь раціонально обрати програму динамічної математики: результати педагогічних досліджень [Текст] : методика навчання інформатики / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2015. – № 4. – С. 24-30.
 • Семеніхіна, О.  Типові помилки у використанні програм динамічної математики [Текст] / О. Семеніхіна, М. Друшляк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 5 / 6. – С. 63–72.

2014 рік

 • Використання інформаційних технологій при вивченні математики [Текст] : лабораторний практикум / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 123 с.

2012 рік

 • Друшляк, М. Г.  Групи з обмеженнями на норми заданих систем підгруп [Текст] : автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / М. Г. Друшляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.
 • Лиман, Ф. М.  Періодичні локально нільпотентні групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Ф. М. Лиман, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 83.
 • Лукашова, Т. Д.  Скінченні 2-групи нециклічним центром та з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Т. Д. Лукашова, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 84.

2011 рік

 • Використання інформаційних технологій при вивченні математики. Лабораторний практикум [Текст] : [методичні вказівки до спецкурсу] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад.: О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 121 с. 
 • Використання інформаційних технологій в навчанні [Текст] : методичні вказівки до спецкурсу / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 81 с. 
 • Друшляк, М.  До питання про використання пакетів динамічної геометрії [Текст] / М. Друшляк, О. Семеніхіна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка; Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 126–128.
 • Лиман, Ф. М.  Неперіодичні групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Ф. М. Лиман, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 89–90.
 • Лукашова, Т. Д.  Скінченні 2-групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Т. Д. Лукашова, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 90–91.

2009 рік

 • Лиман, Ф. М.  Неабелева норма абелевих підгруп у групах що містять абелеву підгрупу рангу 2 [Текст] / Ф. М. Лиман, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 12–13.
 • Чкана, Я. О.  Особливості викладання курсу "Вища математика" студентам нематематичних спеціальностей [Текст] / Я. О. Чкана, М. Г. Друшляк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голова: Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 181–182.

2008 рік

 • Лукашова, Т. Д.  Про норму циклічних підгруп непростих порядків у неперіодичних групах [Текст] / Т. Д. Лукашова, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 16–17.

2007 рік

 • Математика – 9. Змістові модулі з алгебри та геометрії. II семестр [Текст] : навч.-метод. рекомендації для учнів 9 класів / [М. Г. Друшляк, І. В. Шишенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 27 с. 
 • Методичні рекомендації щодо кредитно-модульної системи організації навч. процесу з курсу "Лінійна алгебра" для студ. I курсу спец. 6.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" [Текст] / [уклад.: Т. Д. Лукашова, М. Г. Друшляк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 80 с.
 • Друшляк, М.  Про групи з умовою мінімальності для неінваріантних розкладних абелевих підгруп [Текст] / М. Друшляк, Ф. Лиман // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 11–12.