Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Дудченко, М. М.  Засоби вираження концепту "правосуддя" у творчості Джона Грішема [Текст] / М. М. Дудченко // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми ; Х. : СумДУ : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 74–80.
 • Дудченко, М.  Низький уклін і шана людині з великої літери [Текст] : [про вченого-мовознавея Сергія Івановича Дорошенка] / М. Дудченко // Лінгвістичні студії: на пошану корифею : збірник наукових праць і вітань із нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологіч. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. І. Дорошенка / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне т-во ; [за заг. ред.: Л. А. Лисиченко, О. А. Олексенко]. – Х. : Харківське історико-філологічне т-во, 2014. – С. 404–406.

2013 рік

 • Дудченко, М. М.  Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури [Текст] / М. М. Дудченко, А. А. Медвідь // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [ред. кол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Т. 5, №1. – С. 42–49.

2011 рік

 • Науково-дослідна робота студентів-філологів [Текст] : метод. рекомендації / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [уклад. М. М. Дудченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 50 с. 
 • Дудченко, М. М.  У витоків просвітництва [Текст] / М. М. Дудченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 34–35.

2010 рік

 • Дудченко, М. М.  Джон Грішем у контексті сучасної американської літератури [Текст] / М. М. Дудченко, А. В. Шевченко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 1. – С. 98-107.
 • Дудченко, М. М.  Мікро і макросемантика і логічна узгодженість метафоричних образів у перекладі [Текст] / М. М. Дудченко // Філологічні трактати : науковий журнал / [ред. кол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Т. 2, №1. – С. 106–115.
 • Дудченко, М. М.  Питання теорії та практики перекладу [Текст] = Essentials of Theory and Practice of Translation : навч. посібник для студ.-філологів вищ. навч. закладів / М. М. Дудченко. – 2-ге вид., доп. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 147 с. 

2009 рік

 • Дудченко, М. М.  Пишіть і говоріть англійською мовою краще [Текст] : навч. посібник для студ. філологів вищ. навч. закладів / М. М. Дудченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 141 с. 
 • Дудченко, М. М.  Роль коннекторів у побудові речень в англійській мові [Текст] / М. М. Дудченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 81.

2008 рік

 • Дудченко, М. М.  Питання теорії та практики перекладу [Текст] = Translation made plain : навч. посібник для студ.-філол. вищ. навч. закл. / М. М. Дудченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 117 с. 
 • Дудченко, М. М.  Роман Мейв Бінчі "Скляне озеро". Руйнування сили кохання [Текст] / М. М. Дудченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С.92–94.

2007 рік

 • Дудченко, М. М.  Джозефіна Кокс і її роман "Подорож" [Текст] / М. М. Дудченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 90.
 • Дудченко, М. М.  Джозефіна Кокс – майстер соціальних і побутово-психологічних романів [Текст] / М. М. Дудченко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; ред. кол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 304–315.
 • Дудченко, М. М.  Перевір себе [Текст] = Check Yoursele : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Дудченко. – 3-тє вид., доп. – Суми : Університська кн., 2007. – 171 с.
 • Дудченко, М. М.  Тенденції розвитку сучасної англійської літератури [Текст] / М. М. Дудченко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; ред. кол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 298–304.

2006 рік

 • Дудченко, М. М.  Література Великобританії і США [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.(англ. мовою) / М. М. Дудченко. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 446 с. 

2004 рік

 • Дудченко, М. М.  Література Великобританії і США [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. : англ. мовою / М. М. Дудченко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 399 с. 
 • Дудченко, М. М.  Перевір себе [Текст] : збірник орієнтовних завдань для рейтингових і екзаменаційних тестів з англ. мови : посібник для учнів старших класів / М. М. Дудченко. – 2-ге вид., доп. – Суми : СумДПУ, 2004. – 151 с. 

2003 рік

 • Дудченко, М. М.  Перевір себе [Текст] : збірник орієнтовних завдань для рейтингових і екзаменаційних тестів з англ. мови : посібник для учнів старших класів і абітурієнтів / М. М. Дудченко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 159 с.