Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Дворніченко, Л. Л.  Вагітність як критичний період життя жінки та її родини [Текст] / Л. Л. Дворніченко, T. Є. Дубницька // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 235–240.

2015 рік

 • Дворніченко, Л. Л.  Креативність як антикризова властивість особистості [Текст] / Л. Л. Дворніченко, Х. Д. Шамугія // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 31–32.
 • Дворніченко, Л. Л.  Крос-культурна проблематика в позитивній психології та психотерапії [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 23–24.
 • Дворніченко, Л. Л.  Позитивна психотерапія психосоматичних захворювань [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 214–218.
 • Дворніченко, Л. Л.  Професійна орієнтація і розвиток особистості: інститути підготовки дитини до життя [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 26–29.
 • Дворніченко, Л. Л.  Справедливість як фундаментальна вимога адаптації особистості до критичних ситуацій життя [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 27–29.

2014 рік

 • Дворніченко, Л. Л.  Методологічні засади вивчення професійної освіти [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 134–137.

2013 рік

 • Дворніченко, Л. Л.  Методологічні засади дослідження професійної орієнтації у сучасній освіті [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 180–189.
 • Дворніченко, Л. Л.  Проблеми сучасної профорієнтації та соціальної справедливості в контексті поглядів А. С. Макаренка [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 147–149.

2012 рік

 • Дворніченко, Л.  Професійна самореалізація особистості в суспільстві ризику: шанс і обмеження [Текст] / Л. Дворніченко // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "Українська академія банківської справи Нац. банку України", Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН ; [за заг. ред. І. П. Мозгового]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – С. 3643.
 • Дворніченко, Л. Л.  Профорієнтація як специфічна освітня практика [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 259.

2011 рік

 • Гільова, Л. Л.  Психологічна практика [Текст] : методичний посібник / Л. Л. Гільова, Л. Л. Дворніченко, Т. О. Мотрук ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2011. – 93 с.

2008 рік

 • Дворніченко, Л. Л.  До проблеми психологічного забезпечення психічного здоров'я студентів [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 222223.
 • Гільова, Л. Л.  Психологічна практика [Текст] : методичний посібник / Л. Л. Гільова, Л. Л. Дворніченко, Т. О. Мотрук ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 94 с.

2005 рік

 • Дворніченко, Л.  Психологічний супровід професійного становлення соціальних педагогів та практичних психологів [Текст] / Л. Дворніченко // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. для студ. і аспірантів, 18 травня 2005 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 4144.