Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Дяченко, Ю. Л.  Науково-методичні основи моніторингу стану здоров'я школярів [Текст]. Розділ 2 / Ю. Л. Дяченко // Збереження та зміцнення здоров'я дітей в умовах сучасних навчальних закладів: проблеми та перспективи : монографія / Д. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко, І. О. Калиниченко, О. О. Скиба ; МОН України ; Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України та ін. ; за заг. ред. І. О. Калиниченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 31–64.

2015 рік

  • Калиниченко, І. О.  Особливості організації оздоровчо-реабілітаційної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку із ознаками гіпермобільності суглобів [Текст] / І. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 41–44.

2014 рік

  • Віннікова, А. Г.  Теоретико-методичні засади оздоровчо-реабілітаційної роботи із часто хворіючими дітьми 6–7 років в умовах навчальних закладів [Текст] / А. Г. Віннікова, Ю. Л. Дяченко // Освіта і здоров'я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 33–42.

2013 рік

  • Калиниченко, І. О.  Морфофункціональні характеристики опорно-рухового апарату дітей 4–7 років із гіпермобільністю суглобів [Текст] / І. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 316–321.

2012 рік

  • Дяченко, Ю. Л.  До питання профілактично-корекційної роботи на заняттях з фізичної культури у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах навчального закладу [Текст] / Ю. Л. Дяченко // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ "Лерадрук"], 2012. – Ч. 2. – С. 95–101.
  • Дяченко, Ю. Л.  Особливості фізичного розвитку дітей з порушеннями постави [Текст] / Ю. Л. Дяченко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 185–186.

2011 рік

  • Дяченко, Ю. Л.  Вплив активності на адаптаційні можливості організму студентів вищих закладів освіти [Текст] / Ю. Л. Дяченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 176–177.

2010 рік

  • Дяченко, Ю. Л.  Оцінка добового рухового режиму студентів вищих закладів освіти [Текст] / Ю. Л. Дяченко, І. О. Калиниченко // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редакційна рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 117–121.