Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Дєнєжніков, С. С.  Інноваційно-орієнтоване прогнозування як стратегія розвитку вищої освіти [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (27 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрєз, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 32–34.
 • Дєнєжніков, С. С.  Проблема умовиводу в сучасній логіці [Текст] : навчально-методичні рекомендації / С. С. Дєнєжніков ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – 67 с. 
 • Дєнєжніков, С. С.  Філософські засади трансгуманізму [Текст] : монографія / С. С. Дєнєжніков ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – 218 с.

2016 рік

 • Дєнєжніков, С. С.  Методологічні запити інноваційного суспільства [Текст] / С. С. Дєнєжніков, Р. Ю. Нишкур // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 117–120.
 • Дєнєжніков, С. С.  Методологічні запити прогнозування соціокультурного розвитку [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 32–36.
 • Дєнєжніков, С. С.  Методологія форсайту в прогнозуванні діяльності ВНЗ [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Магістр : збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих учених", 12 травня 2016 року / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та проф. підготовки ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 135–138.
 • Дєнєжніков, С. С.  Соціальні запити сучасної інноваційної освіти [Текст] / С. С. Дєнєжніков, Р. Ю. Нишкур // Магістр : збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих учених", 12 травня 2016 року / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та проф. підготовки ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 139–142.
 • Дєнєжніков, С. С.  Теоретико-методологічні запити створення інноваційних освітніх кластерів [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 156–165.

2015 рік

 • Дєнєжніков, С. С. Методологічні запити інноваційного розвитку освіти [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 12–15.
 • Дєнєжніков, С. С.  Методологія форсайту та проблема прогнозування науково технічного розвитку в умовах інноваційної освіти [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 102–121.
 • Дєнєжніков, С. С.  Розвиток інноваційної освіти в соціальному просторі: нелінійні контексти [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 85–102.
 • Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 519 с. – [Колектив авторів: А. А. Сбруєва, С. С. Дєнєжніков, О. В. Листопад, О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Т. І. Клочкова, А. В. Красуля, М. Г. Сбруєв, О. А. Заболотна, М. А. Бойченко, А. С. Улановська, І. А. Чистякова]. – ISBN 978-966-698-231-8.
 • Дєнєжніков, С. С.  Технологічні засади діяльності регіональних інноваційних освітніх кластерів [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 344–362.
 • Дєнєжніков, С. С.  Форсайт як інструмент прогнозування діяльності вищого навчального закладу: зарубіжний досвід та українські пріоритети [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 121–136.

2014 рік

 • Дєнєжніков, С. С. Еволюція людини епохи хай-тек: трансгуманістичні перспективи [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (9). – С. 92–100.
 • Дєнєжніков, С. С. Індустрія Hi-Hume-технологій – до абрисів трансгуманістичного майбутнього [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – С. 161–170.
 • Дєнєжніков, С. С. Інтернет-дослідження: проблеми інтерпретації і типології методів [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 13–15.
 • Дєнєжніков, С. С. Мережеве проектування як технологія формування інноваційної освітньої діяльності у вищому навчальному закладі [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 176–184.
 • Дєнєжніков, С. С. Основи логіки [Текст] : навчально-методичний посібник / С. С. Дєнєжніков ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 187 с. 
 • Дєнєжніков, С. С. Соціологія організації і управління [Текст] : навчальний посібник для студ. спеціальностей: 8.180110020 "Управління навчальним закладом", 8.18010021 "Педагогіка вищої школи", 8.01010601 "Соціальна педагогіка" / С. С. Дєнєжніков ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відповід. ред. В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 241 с.
 • Дєнєжніков, С. С.  Форсайт і конвергентні технології в умовах глобалізації [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 14–18.

2013 рік

 • Дєнєжніков, С. С. Діяльність первинної ветеранської організації при музеї історії СДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 173–176.
 • Дєнєжніков, С. С. Історія філософіі [Текст] : навчально-методичний посібник / С. С. Дєнєжніков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 209 с.
 • Дєнєжніков, С. С. Організація самостійної роботи студентів з курсу філософії [Текст] : методичний посібник / С. С. Дєнєжніков ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 46 с. 
 • Дєнєжніков, С. С. Розвиток соціології організації і управління в Україні в 20–50-х рр. ХХ ст. [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 88–93.
 • Дєнєжніков, С. С. Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки : традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 132–141.
 • Дєнєжніков, С. С.  Чинники формування організаційної структури в управлінні (теорія Т. Парсонса) [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 177–180.

2012 рік

 • Дєнєжніков, С. С. Методологічна роль трансгуманізму в становленні постлюдини [Текст] : автореф. дис. ... канд. філософських наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / С. С. Дєнєжніков ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2012. – 20 с. 
 • Дєнєжніков, С. С. Проблема взаємодії нанотехнологій і природного світу [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 113–116.
 • Денежников, С. С.  Проблема антропности в трансгуманизме [Текст] / С. С. Денежников // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 64-65.
 • Дєнєжніков, С. С. Проблема людини у філософії [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. усіх спеціальностей / С. С. Дєнєжніков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 130 с. 
 • Козлова, О. Г. Фундаменталізація освіти – стратегія ХХІ століття [Текст] / О. Г. Козлова, С. С. Дєнєжніков // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 177–179.

2011 рік

 • Дєнєжніков, С. С. Виховний потенціал музеїв історико-педагогічного профілю в навчальному процесі вищої школи [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол. : В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 199–202.
 • Дєнєжніков, С. С. Пізнавально-виховний потенціал семінару з трансгуманізму в курсі філософії [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 92–95.