Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

Заярна, В. С.  Організаційно-педагогічні основи міжнародного співробітництва у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді у Європейському союзі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В. С. Заярна ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; науковий керівник Л. В. Пшенична. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 330 с.

Улановська, А. С.  Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб'єкта Болонського процесу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / А. С. Улановська ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; науковий керівник А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 298 с.

Чжан, С.  Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / С. Чжан ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; науковий керівник О. А. Устименко-Косоріч. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 227 с.

2016 рік

Гончаренко, О. В.  Статево-рольове виховання учнів у середніх навчальних закладах України (1940–1950-ті роки) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. В. Гончаренко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 320 с.

Заслужена, А. А.  Підготовка магістрів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської конфедерації [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика профес. освіти / А. А. Заслужена ; Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; науковий керівник Л. В. Барановська. – Суми, 2016. – 323 с.

Іваненко, Л. В.  Проблеми формування милосердя у дітей шкільного віку в Україні (друга половина XX – початок XXI ст.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. В. Іваненко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2016. – 257 с.

Козаченко, Ю. С.  Організаційно-педагогічні основи формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Ю. С. Козаченко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 486 с.

Кравчун, Н. П.  Педагогічні погляди і організаційно-методична діяльність Якова Чепіги (Зеленкевича) (1900–1938 рр.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки" / Н. П. Кравчун ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 312 с.

Красуля, А. В.  Організаційно-педагогічні засади фандрейзингової діяльності в державних університетах США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / А. В. Красуля ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 334 с.

Никифоров, А. М.  Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького (1875–1937 рр.) на Слобожанщині [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки" / А. М. Никифоров ; Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; науковий керівник О. В. Єременко. – Суми, 2016. – 323 с.

Сьома, С. О.  Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (60-ті роки XX – початок XXI століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / С. О. Сьома ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2016. – 308 с.

Юхно, О. І.  Діяльність політехнічних ВНЗ у контексті розвитку вищої технічної освіти в Україні (друга половина XX століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. І. Юхно ; Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2016. – 304 с.

2015 рік

Бєсєдіна, А. А.  Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю у країнах Східної Європи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 –загальна педагогіка та історія педагогіки / А. А. Бєсєдіна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 274 с.

Вознюк, В. В.  Організаційно-педагогічні засади інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великої Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В. В. Вознюк ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 256 с.

Гавриленко, І. І.  Організаційно-педагогічні засади управлінської діяльності А. С. Макаренка в трудовій колонії ім. М. Горького [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / І. І. Гавриленко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 272 с.

Ісаєва, С. Д.  Комунікативна педагогіка у науковій спадщині американського вченого Томаса Гордона (1918-2002 р.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / С. Д. Ісаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. академія пед. наук, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Суми, 2015. – 223 с.

Клочкова, Т. І.  Тенденції розвитку менеджменту ризиків в університетах Великої Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. І. Клочкова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 208 с.

Мірошниченко, Н. О.  Педагогічні погляди та освітня діяльність Миколи Неплюєва в контексті розвитку сільськогосподарської освіти (XIX – поч. XX ст.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки" / Н. О. Мірошниченко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 293 с.

Мордвінова, І. В.  Організаційно-педагогічні засади здоров'язбережувального виховання молодших школярів у сучасній Польщі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 –загальна педагогіка та історія педагогіки" / І. В. Мордвінова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 241 с. + дод.

Повалій, Т. Л.  Модернізація хореографічної освіти в Республіці Польща [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. Л. Повалій ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 309 с.

Терьохіна, Н. О.  Організаційно-педагогічні засади розвитку неформальної освіти дорослих у США (остання чверть XX–XXI століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. О. Терьохіна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 280 с. + дод.

Теслева, Ю. В.  Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в Україні (60-ті – 90-ті роки XX століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Ю. В. Теслева ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 464 с.

Шаповалова, О. В.  Управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 –загальна педагогіка та історія педагогіки / О. В. Шаповалова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 255 с.

Шихненко, К. І.  Розвиток теорії освітніх змін у педагогічній думці США (остання чверть XX – початок XXI століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / К. І. Шихненко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 322 с.

2014 рік

Довгополова, Г. Г.  Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років XX – початку XXI століття [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Г. Г. Довгополова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 262 с.

Долгова, Н. О.  Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі (1991–2011 рр.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. О. Долгова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 286 с.

Мартиненко, Д. В.  Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Д. В. Мартиненко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 282 с.

Приходько, Г. В.  Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині XIX – початку XX століття [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Г. В. Приходько ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2014. – 275 с.

2012 рік

Бевз, О. П.  Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованих підлітків у школах США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. П. Бевз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. 

Білокопитов, В. І.  Діяльність європейських організацій із забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В. І. Білокопитов ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 273 с.

Бондаренко, О. О.  Організаційно-педагогічні засади діяльності університетських осередків культури в Польші [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. О. Бондаренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 316 с.

Рубан, Л. М.  Майстерність учителя у спадщині американського педагога-реформатора Джона Холта (1923–1985 рр.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. М. Рубан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2012. 

Сірик, Л. М.  Концепції і технології евристичного навчання в сучасній педагогічній науці США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. М. Сірик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 225 с.

Соколович-Алтуніна, Ю. О.  Модернізація вищої аграрної освіти в Польщі в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Ю. О. Соколович-Алтуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 262 с.

Товчигречка, Л. В.  Двомовна освіта в університетах США (кінець XX – початок XXI століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. В. Товчигречка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 252 с.

Чернякова, Ж. Ю.  Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Ж. Ю. Чернякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 259 с.

Чикалова, М. М.  Організаційно-педагогічні засади підготовки менеджерів міжнародного туризму в університетах Туреччини [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / М. М. Чикалова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 252 с.

Чирва, А. С.  Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / А. С. Чирва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. 

Чистякова, І. А.  Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / І. А. Чистякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 237 с.

2011 рік

Гаращук, К. В.  Структурні реформи в системі загальної середньої освіти сучасної Великої Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / К. В. Гаращук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 236 с.

Загоруйко, Л. О.  Стратегії забезпечення рівних освітніх можливостей молоді у скандинавських країнах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. О. Загоруйко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. 

Осьмук, Н. Г.  Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х – початку 30-х років XX століття [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. Г. Осьмук ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 260 с.

Солощенко, В. М.  Інтернаціоналізація університетської освіти в німецькомовних країнах (кінець XX – початок XXI століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В. М. Солощенко ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 304 с.

Чернякова, А. В.  Організаційно-педагогічні засади запобігання та подолання насильства в загальноосвітніх школах США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки" / А. В. Чернякова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 308 с.