Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Дзюба, Л. Ю.  Тема антигуманної сутності війни у творах письменників втраченого покоління [Текст] / Л. Ю. Дзюба // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 30–31.

2011 рік

  • Дзюба, Л. Ю.  Антивоєнний пафос у творах письменників "Втраченого покоління" [Текст] / Л. Ю. Дзюба // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 33–34.

2010 рік

  • Швець, В. В.  У світі англійської мови [Текст] : навч. посібник для студ. III курсу факультетів інозем. мов ун-тів та ін-тів. Ч. 1 / В. В. Швець, Л. Ю. Дзюба, Н. В. Мальована. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 151 с. 

2009 рік

  • У світі англійської мови [Текст] = In the World of English . Term II : навч. посібник для студ. III курсу (2 семестр) факультетів інозем. мов ун-тів та ін-тів / Є. М. Берестовська, О. В. Бондаренко, Л. Ю. Дзюба, В. В. Швець. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 154 с.