Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Коваленко О. В. Економіка та організація підприємства : навч. посіб. для туд. ІІІ курсу спец. професійне навчання (за профілем  підготовки): «Транспорт», «Харчові технології», «Технологія виробів легкої промисловості» / О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 120 с.


Коваленко О. В. Економіка та організація підприємства : метод. вказ. для організації самост. роботи студ. ІІІ курсу спец. професійне навчання (за профілем підготовки): «Транспорт», «Харчові технології», «Технологія виробів легкої промисловості» / уклад.: О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 73 с.


Коваленко О. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни  «Маркетинг» для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань  1801 «Специфічні  категорії» заочної форми навчання / О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 43 с.


Коваленко О. В. Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт з дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» напряму підготовки 0305 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / уклад.: О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 27 с.


Коваленко О. В. Методичні рекомендації з дисципліни «Підприємництво та його правові основи» спеціальності 6.030507 «Маркетинг» напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» / уклад.: Д. О. Мардар, О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 88 с.


Коваленко О. В. Підприємництво та його організаційно-правові засади: навч. посіб. для студ. ІІ та ІІІ курсів економічних спец. денної та заочної форми навчання / О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 400 с.


Методичні вказівки до дисципліни Мікроекономіка для спеціальностей : галузь знань 0402 Фізико-математичні науки, напрям підготовки : 6.040201 Математика, галузь знань 0401 Природничі науки, напрям підготовки : 6.040104 Географія / [Уклад. О.М.Негреба]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 64 с.


Мікроекономіка : Методичні матеріали до дисципліни для спеціальностей: галузь знань 040202 «Фізико-математичні науки» напрям підготовки: 6.040201 «Математика», галузь знань 0401 «Природничі науки» напрям підготовки: 6.040104 «Географія» / Укл. О.М.Негреба. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 58 с.


Самодай В. П. Організація ресторанної справи : навч. посібник / В. П. Самодай, А. І. Кравченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 424 с.


Самодай В.П. Технологія готельної справи : навч. посібник / В.П. Самодай. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 308 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ