Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Энская, Е. Ю.  Жанровая традиция вальса в сценических произведениях С. Прокофьева [Текст] / Е. Ю. Энская // Творчість С. Прокоф'єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, (1–2 грудня 2016 р., м. Суми) / [редкол.: В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська, О. К. Зав'ялова та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 44–51.

2014 рік

 • Енська, О. Ю.  Особливості гармонічної мови С. Рахманінова у творах раннього періоду [Текст] : (на прикладі "Рассказа старика" з опери "Алєко") / О. Ю. Енська, І. В. Оченаш // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 180–184.

2012 рік

 • Енська, О. Ю.  Опери Ф. Галеві на сучасних театральних сценах [Текст] / О. Ю. Енська // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 143.

2011 рік

 • Енська, О. Ю.  Релігійна тематика французької опери ХІХ століття [Текст] / О. Ю. Енська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 147.
 • Энская, Е.  Христианская тематика во французской опере XIX столетия [Текст] / Е. Энская // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "Укр. академія банківської справи Нац. банку України", Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; за заг. ред. І. П. Мозгового. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Вип. 1. – С. 123–132.

2010 рік

 • Енська, О.  Історична реконструкція в опері "Карл VI" Ф. Галеві [Текст] / О. Енська // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури і туризму України, НМАУ ім. П.І.Чайковського ; [редкол.: В.І.Рожок, С.Й.Грица, М.Р.Черкашина-Губаренко та ін.]. – К. : НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2010. – Вип. 36. – С. 121–129.
 • Энская, Е.  Итальянская история во французской интерпритации: "Королева Кипра" Ф. Галеви [Текст] / Е. Энская // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : збірник статей / М-во культури і туризму України, НМАУ ім. П. І. Чайковського, Академія мистецтв України ; [ред.-упоряд. М. Р. Черкашина-Губаренко ; ред.: Л. А. Гнатюк, О. А. Наумова]. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – Вип. 89 : Сучасний оперний тетар і проблеми оперознавства : Марині Романівні Черкашиній-Губченко присвячується. – С. 491–505.
 • Енська, О. Ю.  Італійські оперні традиції у творчості Фроманталя Галеві [Текст] / О. Ю. Енська // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – 2010. – № 2 (7). – С. 51–58.

2009 рік

 • Енська, О. Ю.  Італійська історія у французькій інтерпритації [Текст] : (до питання розвитку історичної опери ХІХ століття) / О. Ю. Енська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 42–43.

2008 рік

 • Энская, Е. Ю.  Религиозная тематика в творчестве французских композиторов первой половины ХIХ века [Текст] /Е. Ю. Энская // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 49–50.

2007 рік

 • Енська, О. Ю.  "Велика" французька опера середини ХІХ століття в аспекті жанрової динаміки [Текст] : на прикладі творчості Ф. Галеві / О. Ю. Єнська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 45–46.
 • Энская, Е. Ю.  Исторические персонажи на "большой" оперной сцене [Текст] / Е. Ю. Энская // Європейське мистецтво на зламі століть : минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 7–9.