Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Фалько, М. І.  Музично-творча спадщина М. Леонтовича на уроках музичного мистецтва у початковій школі [Текст] / М. І. Фалько, В. О. Іманова // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, О. В. Лобова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 7. – С. 137–141.

2016 рік

 • Фалько, М. І.  Сутність творчої уяви учнів молодшого шкільного віку на уроках музичного мистецтва [Текст] / М. І. Фалько, Л. І. Мішкіна // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 119–122.
 • Фалько, М. І.  Теоретичні аспекти музично-естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / М. І. Фалько, В. О. Бей // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 116–118.

2014 рік

 • Фалько, М. І.  Вокальні навички старшокласників у позанавчальній роботі [Текст] / М. І. Фалько, К. М. Астахов // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 137–140.
 • Фалько, М. І.  Сутність і зміст музичного сприймання [Текст] / М. І. Фалько, Ю. С. Полях // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 141–143.

2013 рік

 • Фалько, М. І.  Вивчення дитячого музичного фольклору у загальноосвітній школі [Текст] / М. І. Фалько, А. Ю. Кириченко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 187–190.
 • Фалько, М. І.  Проблеми адаптації шестирічок до школи [Текст] / М. І. Фалько, Ю. Л. Булавіна // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 183–186.

2012 рік

 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. А. Бірюкова, Л. А. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Н. В. Стефіна, М. І. Фалько, Н. А. Фоломєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 154 с. 
 • Фалько, М. І.  Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної роботи студентів [Текст] / М. І. Фалько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 124–125.
 • Фалько, М. І.  Формування компетенцій майбутнього вчителя музики [Текст] / М. І. Фалько, О. В. Колєснік // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 54–58.

2011 рік

 • Фалько, М. І.  Музично-естетичне виховання молодших школярів засобами хорового мистецтва [Текст] / М. І. Фалько // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту ; М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 191–193 ; Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 139–140.

2010 рік

 • Фалько, М. І.  Наукова творчість студентів як необхідний фактор їх професійної підготовки [Текст] / М. І. Фалько // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 195–196.

2009 рік

 • Фалько, М. І.  Набуття хормейстерського досвіду майбутніми вчителями музики у процесі професійної підготовки [Текст] / М. І. Фалько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 56.

2008 рік

 • Фалько, М. І.  Упровадження педагогічних технологій у системі підготовки майбутніх учителів музики [Текст] / М. І. Фалько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 53.

2007 рік

 • Фалько, М. І.  До проблеми дослідницької підготовки майбутніх учителів музики [Текст] / М. І. Фалько // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 78–79.
 • Фалько, М. І.  Зміст та завдання методичної підготовки вчителя музики в системі неперервної освіти [Текст] / М. І. Фалько // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 358–362.
 • Фалько, М. І.  Традиції та сучасні новації в системі підготовки студентів до вокально-хорової роботи зі школярами [Текст] / М. І. Фалько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 28–29.

2004 рік

 • Фалько, М. І.  Основні види і форми науково-дослідної роботи студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних університетів [Текст] / М. І. Фалько // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 517–525.

2001 рік

 • Фалько, М. І.  Модель вчителя-дослідника [Текст] / М. І. Фалько // Педагогічні науки : збірник наукових праць : учитель музики - хормейстер в школі : [матеріали науково-методичної конференції, (29–30 листопада 2001 р., м. Суми)] / Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: А. Ф. Кречківський, А. Т. Авдієвський, А. Г. Болгарський та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – С. 41–47.
 • Фалько, М. І.  Система науково-пошукових та діагностичних умінь майбутнього вчителя музики [Текст] / М. І. Фалько // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, Т. О. Дмитренко, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – С. 275–282.

2000 рік

 • Фалько, М. І.  Музично-естетичне виховання школяра засобами хорового мистецтва [Текст] / М. І. Фалько // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2000. – С. 439–446.