Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Лиман Ф.М. Основи векторного та тензорного аналізу : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. факульт. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 84 с.


Методичний посібник з теорії функцій багатьох змінних для студентів спеціальності «Математика» / уклад.: О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 92 с.


Методичні матеріали щодо організації навчального процесу з курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів І курсу спеціальності 6.140203 «Фізика» та 6.040302 «Інформатика» / уклад. О. О. Одинцова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 52 с.


Мороз І. О. Основи статистичної термодинаміки та елементи нанотермодинаміки : практичні заняття зі статистичної фізики та термодинаміки : [навчальний посібник]. Ч. 1 / І. О. Мороз, О. М. Завражна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 240 с.


Мороз І.О. Основи термодинаміки : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. України / І.О.Мороз. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 180 с.


Нанотехнології у циклі природничо-математичних дисциплін [Текст] : конспект лекцій / упоряд.: О. Д. Стадник, І. О. Мороз ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 215 с.


Ткаченко, Ю. А.  Дивовижний світ нанотехнологій [Текст] : елективний курс з фізики для учнів 9 класу : навчальний посібник для вчителів та студентів педагогічних університетів / Ю. А. Ткаченко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 111 с.


Чашечнікова О.С. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції : навч.-метод. посібник / О.С. Чашечнікова, Л.Г. Чашечнікова, О.В. Мартиненко. – 2-ге вид. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 136 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ