Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Формування вмінь свідомого сприймання музики у молодших школярів [Текст] / Н. А. Фоломєєва, О. Л. Остапенко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, О. В. Лобова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 7. – С. 141–145.

2016 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Альтернативні методики виховання голосу в системі вищої педагогічної освіти [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 191–195.
 • Фоломєєва, Н.  Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] / Н. Фоломєєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 370–380.

2015 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Формування вокально-імпровізаційної культури в процесі підготовки майбутніх фахівців на факультеті мистецтв [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 296–299.

2014 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Значення навчально-методичного комплексу з дисципліни "Ансамбль (естрадний вокальний)" у системі сучасної вищої педагогічної мистецької освіти [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 211–214.
 • Фоломєєва, Н. А.  Інтерес як чинник пізнання естрадної музики у позакласній діяльності молодшими школярами [Текст] / Н. А. Фоломєєва, В. В. Поп // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 152–155.
 • Фоломєєва, Н. А.  Особливості розвитку музичних здібностей школярів засобами естрадного мистецтва [Текст] / Н. А. Фоломєєва, М. В. Капляк // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 144–147.
 • Фоломєєва, Н. А.  Розвиток вокальної компетенції у молодших школярів у позашкільній освіті [Текст] / Н. А. Фоломєєва, К. В. Московцева // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 147–152.
 • Фоломєєва, Н. А.  Теоретичні аспекти методичної системи музичного виховання дітей німецького педагога К. Орфа [Текст] / Н. А. Фоломєєва, С. В. Стефіна // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 156–163.

2013 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Методика проведення музичних ігор на уроках музичного мистецтва в початкових класах [Текст] / Н. А. Фоломєєва, І. В. Іщенко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 191–196.
 • Фоломєєва, Н. А.  Методичний комплекс спецкурсів естрадного спрямування на факультеті мистецтв [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 186–188.
 • Фоломєєва, Н. А.  Проблема формування вокальної компетенції у молодших школярів [Текст] / Н. А. Фоломєєва, К. В. Московець // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 201–205.
 • Фоломєєва, Н. А.  Сутність музичного виховання школярів за системою Карла Орфа [Текст] / Н. А. Фоломєєва, О. Картавенко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 196–200.

2012 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Значення поглиблення міжпредметних зв'язків у адаптації робочих навчальних програм напряму 6.02.0204 Музичне мистецтво (вчитель музики та керівник шкільного естрадного колективу (спеціалізація – "Естрада") денної форми навчання [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 13–16.
 • Фоломєєва, Н. А.  Значення міжпредметних зв'язків в адаптації робочих навчальних програм напряму 6.020204 Музичне мистецтво (Вчитель музики та керівник шкільного естрадного колективу) [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 125–126.
 • Фоломєєва, Н.  Значення надбань сучасної вокальної педагогіки у викладанні спецкурсів на факультеті мистецтв [Текст] / Н. Фоломєєва // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 2. – С. 130–132.
 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. А. Бірюкова, Л. А. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Н. В. Стефіна, М. І. Фалько, Н. А. Фоломєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 154 с

2011 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Значення та роль курсу "Основи викладання дисципліни за фахом ("Естрадний спів (вокал)") для удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А.Ф.Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М.Д.], [2011]. – С. 200–202.
 • Фоломєєва, Н. А.  Роль та значення курсу "Основи викладання дисципліни за фахом ("Естрадний спів (вокал)") для удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Мистецькі пошуки : науково-методичний журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. Г. Стахевич, Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 176–183.

2010 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Виховання особистості студента ВНЗ у процесі вивчення курсу "Естрадний спів (вокал)" [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 197.
 • Фоломєєва, Н. А.  Курс "Естрадний спів (вокал)" як чинник виховання особистості студента ВНЗ [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 401–406.

2009 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Місце та значення естрадного співу в системі підготовки вчителя музики [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 38.
 • Фоломєєва, Н. А.  Роль естрадного вокального мистецтва у вихованні студентів як суб'єктів цілісної художньої діяльності [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 300–303.

2008 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Використання естрадного вокального мистецтва в підготовці сучасного вчителя [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 175-177.
 • Фоломєєва, Н. А.  Виховання в колективі за педагогічною спадщиною А. С. Макаренка [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 354–360.
 • Фоломєєва, Н. А.  Естрадне вокальне мистецтво у сучасному художньо-освітньому просторі України [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 51–52.

2007 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Використання естрадного мистецтва – сучасний погляд на підготовку вчителя [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 27-28.
 • Фоломєєва, Н. А.  Виховання особистості засобами естрадного вокального мистецтва як інноваційна технологія [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 59–60.
 • Фоломєєва, Н.  Перспективи естрадного вокального мистецтва у сучасному художньо-освітньому просторі України [Текст] / Н. Фоломєєва // Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : [збірник] / редкол.: О. А. Гриценко, С. Д. Безклубенко, Н. М. Цимбалюк та ін. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 315–319.

2004 рік

 • Фоломєєва, Н. А.  Казка та реальність [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. музично-педагогічних фак-тів педвузів та вчителів музики. Ч. 2 / Н. А. Фоломєєва. – Суми : СумДПУ, 2004. – 79 с.