Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Боряк Н.О. Le monde du travail : Методичні рекомендації до вивчення практичного курсу французької мови. Для студентів ІV курсу інституту філології спеціальності «Французька та англійська мови» / Н.О.Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 56 с.


Боряк Н.О. Le presse an cours de Fransais : Метод. рекомендації для вивч. практ. курсу фр. мови: Для студ. І курсу фак. інозем. мов спец. "Французька та англійська мови" / Н. О. Боряк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 52 с.


Боряк Н. О. Le systeme educatif francais. Pour en savoir plus : Метод. реком. до вивч. практич. курсу франц. мови та країнознавства Франції: Для студ. ІІІ курсу фак. інозем. мов спец. "Франц. та англ. мови" / Н. О. Боряк. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 96 с.


Боряк Н.О. Практична граматика французської мови : навч. посіб. для студ. І курсу факульт. іноз. мов пед. вищ. навч. закл. / Н.О. Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 172 с.


Боряк Н.О. Практична граматика французської мови : навч. посібн. [для студ. ІІІ курсу фак-ту іноз. мов пед. вищ. навч. закл.] / Н.О. Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 244 с.


Чуб Т.В. "Voyage au pays de la lecture" (niveau-debutant) = "Мандрівка в країну читання" (для початківців) : Метод. реком. з домашн. читання для розвитку навичок читання, усного й письмового мовлення :Для студ. І курсу іноз. мов / Т. В. Чуб. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 61 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ