Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Гаврило, Л. М.  Підготовка вчителя початкової школи в Німеччині [Текст] / Л. М. Гаврило, О. І. Гаврило // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 133–140.
 • Гаврило, Л. М.  Художній дискурс у процесі формування кроскультурних компетенцій студентів [Текст] / Л. М. Гаврило // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 341–348.

2013 рік

 • Гаврило, Л. М.  Імпліцитність у контексті художнього дискурсу [Текст] / Л. М. Гаврило // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 22–23.

2012 рік

 • Гаврило, Л. М.  Кроскультурність як елемент сучасної мовної освіти [Текст] / Л. М. Гаврило // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 43– 44.

2011 рік

 • Гаврило, Л. М.  Дискурсивні стратегії Ангели Меркель у промові до 20-річчя падіння Берлінської стіни [Текст] / Л. М. Гаврило // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 39–47.
 • Гаврило, Л. М.  Ідентичність і ідентифікація особистості як ключова тема у творчості Мюллер [Текст] / Л. М. Гаврило // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 43–44.
 • Гаврило, Л. М.  Персвазивні стратегії і тактики політичного дискурсу Ангели Меркель [Текст] / Л. М. Гаврило, Є. В. Герман // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 47–59.

2009 рік

 • Гаврило, Л. М.  Stichworte zur Geschichte der deutshen Literatur [Текст] = Основні етапи в історії німецької літератури : навчальний посібник з німецької літератури. Ч. 2 / Л. М. Гаврило. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 175 с.
 • Гаврило, Л. М.  Інтерпретація тексту як навчальна дисципліна [Текст] / Л. М. Гаврило // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 86.

2008 рік

 • Гаврило, Л. М.  Роль наукових досліджень у формуванні плюрикультурної компетенції [Текст] / Л. М. Гаврило // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 103–104.

2007 рік

 • Атанасова, М. П.  Навчальний проект як стратегія інтеракції [Текст] / М. П. Атанасова, Л. М. Гаврило // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 210-216.
 • Гаврило, Л. М.  Плюрикультуралізм як резерв освітнього, виховного і розвиваючого потенціалу у викладанні іноземної мови [Текст] / Л. М. Гаврило // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 112–113.

2005 рік

 • Гаврило, Л. М.  Stichworte zur Geschichte der deutschen Literatur [Текст] : навч. посібник з нім. літ. / Л. М. Гаврило. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 154с.

2003 рік

 • Гаврило, Л. М.  Latinam discere [Текст] : навч. посібник з латин. мови : для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів / Л. М. Гаврило. – Суми : СумДПУ, 2003. – 102с.

2001 рік

 • Гаврило, Л. М.  Latinam discere [Текст] : посібник з латин. мови для студ. фак. інозем. мов / Л. М. Гаврило. – Суми : СумДПУ, 2001. – 97 с.