Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Гаврилюк, О. Г.  Безособові форми дієслова в англійській мові [Текст] : навч. посібник для студ. II курсу фак-тів інозем. мов / О. Г. Гаврилюк, О. В. Марушкевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 90 с.
  • Гаврилюк, О. Г.  До проблеми лінгвістичного визначення тексту [Текст] / О. Г. Гаврилюк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 27–28.

2008 рік

  • Гаврилюк, О. Г.  Одномовні тлумачні словники в системі вивчення нерідної мови [Текст] / О. Г. Гаврилюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 122–123.

2009 рік

  • Гаврилюк, О. Г.  Часові форми дієслова в англійській мові [Текст] : навч. посібник для студ. I курсу факультетів інозем. мов / О. Г. Гаврилюк, О. В. Марушкевич. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 118 с.