Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

 • Генкал, С. Е.  Форми організації навчальної діяльності учнів профільних класів [Текст] / С. Е. Генкал // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 101–102.
 • Генкал, С. Е.  Формування технологічної компетентності майбутніх учителів біології [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 188–196.

2011 рік

 • Генкал, С. Е.  Форми організації навчальної діяльності учнів профільних класів біологічного спрямування [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – №1 (11). – С. 86–95.
 • Генкал, С. Е.  Формування професійних інтересів в учнів профільних класів біологічного спрямування [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 154–162.

2010 рік

 • Генкал, С. Е.  Організація модульного навчання у профільних класах біологічного спрямування [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 157–166.

2009 рік

 • Генкал, С. Е.  Дидактична модель організації самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 113–121.
 • Генкал, С. Е.  Технологія проблемного навчання у профільних класах біологічного спрямування [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 75–84.

2008 рік

 • Генкал, С. Е.  Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів на основі індивідуальних освітніх проектів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.09 / С. Е. Генкал ; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 24 с. 

2007 рік

 • Генкал, С. Е.  Формування вмінь цілепокладання в учнів профільних класів [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 100–104.
 • Генкал, С.  Формування мотиваційного компоненту самостійної пізнавальної діяльності при виконанні учнями профільних класів індивідуальних освітніх проектів [Текст] / С. Генкал // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / гол. редкол.: В. К. Сидоренко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін. – Полтава : Техсервіс, 2007. – Вип. 2(54). – С. 218–222. – (Педагогічні науки).

2006 рік

 • Генкал, С. Е.  Формування пізнавальної активності учнів профільних класів при виконанні індивідуальних освітніх проектів [Текст] / С. Е. Генкал // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін.; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 74–75.
 • Генкал, С. Е.  Особливості та структура самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 167–173.

2004 рік

 • Генкал, С. Е.  Організація освітнього руху учня в умовах особистісно орієнтованого навчання [Текст] / С. Е. Генкал // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 110–115.