Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу (Суми, 7 жовтня 2016 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка ; Сумський відділ  Українського географічного товариства ; [упорядник: Корнус А.О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 27 с.


Географія сфери обслуговування : методичні вказівки з навчальної дисципліни / уклад. О.Г. Корнус. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 32 с.


Корнус О. Г.  Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області : монографія / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумський державний університет, медичний інститут. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 172 с.


Практичні заняття з фізичної географії материків і океанів : завдання та методичні вказівки [для студ. природн.-географ. ф-ту] / [уклад.: О.В. Бова, А.О. Корнус, В.В. Чайка]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 60 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ