Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів [Текст] : навч. посібник / Т. П. Беценко [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2013. – 347 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, С. В. Воропай, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, Ю. В. Поляничко, В. В. В. Поставний, А. А. Силка, А. Г. Ярова. – Гриф М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-12481 від 27.12.11.

2012 рік

 • Герман, В. В.  Безсполучникові складні речення - репрезентанти фольклорного дискурсу (на матеріалі прислів'їв) [Текст] / В. В. Герман // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 111–121.
 • Від звука до тексту : Аналіз мовних одиниць різних рівнів [Текст] : навч. посібник / Т. П. Беценко [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2012. – 347 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, С. В. Воропай, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, Ю. В. Поляничко, В. В. В. Поставний, А. А. Силка, А. Г. Ярова.
 • Герман, В. В.  Відродження народної красномовної традиції в сучасному риторичному ідеалі [Текст] / В. В. Герман // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 91–98.
 • Герман, В. В.  Етичні джерела народного золотослова в сучасному риторичному ідеалі [Текст] / В. В. Герман // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 5.
 • Герман, В. В.  Етнофраземіка в конфесійній мові творів П. Куліша та П. Грабовського: концептуальний аспект [Текст] / В. В. Герман // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 121–127.
 • Герман, В. В.  Мовно-риторичні аспекти фольклорного дискурсу [Текст]. Розділ 3 / В. В. Герман // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 91–140.
 • Герман, В. В.  Українські прислів'я та приказки в контексті реалізації основних законів милозвучності української мови [Текст] / В. В. Герман // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 99–110.
 • Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П’ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман, О. П. Кумеда, І. Б. Іванова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 210 с. 
 • Герман, В. В.  Фразеологія у весняному циклі слобожанських народних обрядів (мовно-фольклорний журнал) [Текст] / В. В. Герман // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 127–140.

2011 рік

 • Василенко, В. А.  Академічна риторика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Василенко, В. В. Герман ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сумська філія Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ. – Суми : [ФОП Наталуха А. С.], 2011. – 275 с.
 • Герман, В. В.  Етичні джерела народного золотослова в сучасному риторичному ідеалі [Текст] / В. В. Герман, Н. В. Громова // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 59–68.
 • Герман, В. В.  У сучасній лінгвістичній парадигмі [Текст] : [питання функціонування української мови в правничій сфері] / В. В. Герман // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 4–5.

 2010 рік

 • Герман, В. В.  Конфесіоналізми П. Куліша [Текст] : лексико-семантичний опис / В. В. Герман, Н. В. Любчич // Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – С. 20–31.
 • Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини [Текст] : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 123 с.
 • Герман, В. В.  Культура української мови [Текст] : навчальний посібник для студентів філологічних (гуманітарних) факультетів вищих навчальних закладів / В. В. Герман, Н. В. Громова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 359 с. 
 • Герман, В. В.  Функціональний статус мови права в сучасній лінгвістичній парадигмі [Текст] / В. В. Герман, К. М. Грамма // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, К. М. Грамма ]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 2. – С. 20–30.

2009 рік

 • Герман, В. В.  Лексико-граматичні домінатни нормативно-правових документів [Текст] / В. В. Герман // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 142–144.
 • Герман, В. В.  Складне синтаксичне ціле: до питання теорії [Текст] / В. В. Герман // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 27–34.

2008 рік

 • Герман, В. В.  Визначна роль І. Франка в нормуванні та науковому вивченні української літературної мови [Текст] / В. В. Герман // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 175.
 • Герман, В.  Культура української мови. Практикум [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. філологічних (гуманітарних) фак-тів вищ. навч. закладів / В. Герман, Н. Громова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 217 с. 
 • Герман, В. В.  Мовна поведінка і мовні орієнтації філологів [Текст] / В. В. Герман // Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти : монографія / Академ. пед. наук, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Глухівський держ. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд. О. М. Семеног]. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – С. 234–240.
 • Герман, В.  Спецкурс "Академічна риторика" в системі фахової підготовки вчителя-філолога [Текст] / В. Герман // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 10. – С. 49–56.

2007 рік

 • Герман, В. В.  Аналіз і прогнозування мовної ситуації в студентському середовищі (мовна поведінка і мовні орієнтації філологів СумДПУ ім. А. С. Макаренка) [Текст] / В. В. Герман, І. С. Троян // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 11–19.
 • Герман, В. В.  Визначна роль І. Франка в нормуванні та науковому вивченні української літературної мови [Текст] / В. В. Герман // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 172–173.

2006 рік

 • Герман, В. В.  Граматико-стилістичний потенціал часу в поезії Ліни Костенко [Текст] / В. В. Герман, Н. Г. Гордієнко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 15–21.
 • Герман, В. В.  Визначальна роль І.Франка в нормуванні та науковому вивченні української літературної мови [Текст] / В. В. Герман, Л. М. Лиманчук // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 9–14.

2005 рік

 • Герман, В. В.  Культура української мови [Текст] : Практикум: навч.-метод. посібник для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / В. В. Герман, Н. В. Громова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. 
 • Герман, В. В.  Структурно-семантичні типи питальної модальності в новелах В. Стефаника [Текст] / В. В. Герман, М. М. Колєсник // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 14–17.

2004 рік

 • Лінгвокраєзнавство [Текст] : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, діалектів Сумщини : збірник наукових праць викладачів каф. укр. мови, присвячений 80-річчю університету і філологічного факультету / за ред. В. В. Герман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 103 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, С. В. Івашина, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, О. С. Переломова, Л. П. Петленко, Ю. В. Поляничко, А. Г. Ярова.