Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Гільова, Л. Л.  Методи активізації творчого потенціалу особистості у позитивній психотерапії Н. Пезешкіана [Текст] : [Пезешкіан Н. - німецький невролог, психолог, психотерапевт] / Л. Л. Гільова // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України,  Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 124–126.

2013 рік

  • Гільова, Л. Л.  Поняття успіху як імпульс до необмеженості особистісного зростання [Текст] / Л. Л. Гільова // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 20–22.

2012 рік

  • Гільова, Л. Л.  Взаємозв'язок соціального інтелекту з комунікативною компетентністю підлітків [Текст] / Л. Л. Гільова, О. С. Балюра // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 116–120.

2011 рік

  • Гільова, Л. Л.  Особливості конфліктної поведінки у підлітків з різними типами акцентуацій характеру [Текст] / Л. Л. Гільова, Н. М. Ромашко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 173–178.
  • Психологічна практика [Текст] : методичний посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. : Л. Л. Гільова, Л. Л. Дворніченко, Т. О. Мотрук]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 93 с. 
  • Гільова, Л. Л.  Тривожність як чинник труднощів у спілкуванні підлітків [Текст] / Л. Л. Гільова, О. С. Балюра // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 168–173.

2008 рік

  • Гільова, Л. Л.  Проблема становлення психологічного здоров'я особистості [Текст] / Л. Л. Гільова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 219.
  • Гільова, Л. Л.  Психологічна практика [Текст] : методичний посібник / Л. Л. Гільова, Л. Л. Дворніченко, Т. О. Мотрук ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 94 с.

2007 рік

  • Гільова, Л. Л.  Аксіологічний підхід до проблеми формування морального образу "Я" особистості [Текст] / Л. Л. Гільова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 216.

2005 рік

  • Гільова, Л.  Психологічні аспекти морального розвитку особистості в сучасному виховному процесі [Текст] / Л. Гільова // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. для студ. і аспірантів, 18 травня 2005 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 82–86.