Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Головченко, О. І.  Історія, методика змагань, перспективи розвитку на Україні [Текст] / О. І. Головченко, Т. І. Головченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 153–157.

2014 рік

 • Головченко, О. І.  Вдосконалення швидкісних та швидкісно-силових здібностей у школярів спортивних секцій з легкої атлетики [Текст] / О. І. Головченко, В. Ю. Івах // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 263–268.

2013 рік

 • Головченко, О.  Вікові особливості порогових рівнів компонентів рухової активності учнів 5–9 класів [Текст] / О. Головченко // Спортивний вісник Придніпров'я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2013. – №2. – С. 154–157.
 • Ткач, О. О.  Стан спонтанної та спеціальноорганізованої рухової активності студенток при заняттях фізичною культурою в умовах вищого навчального закладу [Текст] / О. О. Ткач, О. І. Головченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 49–52.

2012 рік

 • Головченко, О. І.  Особливості впливу фізичного виховання на формування особистості учнів середнього шкільного віку [Текст] / О. І. Головченко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 194–195.
 • Головченко, О. І.  Рівні самооцінки учнів 11–15 років на етапі відбору бігунів на середні дистанції в системі багатолітньої підготовки [Текст] / О. І. Головченко, О. В. Сидоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 59–64.

2011 рік

 • Головченко, О. І.  Фізичне виховання як чинник гармонійного розвитку особистості учнів середнього шкільного віку. Теоретичні аспекти [Текст] / О. І. Головченко, Т. І. Головченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 57–61.

2010 рік

 • Головченко, О. І.  Вікова динаміка спонтанної та спеціально організованої рухової активності учнів 11–15 років [Текст] / О. І. Головченко, Т. І. Головченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 23–25.
 • Програма сприяння розвитку особистості підлітків засобами фізичного виховання [Текст] : науково-методичні рекомендації / [уклад. О. І. Головченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 85 с. 

2009 рік

 • Головченко, О. І.  Характеристика спеціально організованої та спонтанної рухової активності в учнів середнього шкільного віку з різним рівнем розвитку особистісних якостей [Текст] : Теорія та методика фізичного виховання. Ч.1 / О. І. Головченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 2. – С. 15–18.
 • Кудренко, А. І.  Методика оцінки індивідуального стилю навчальної діяльності на уроках фізичної культури [Текст] : науково-метод. рекомендації / А. І. Кудренко, О. І. Головченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 37 с. 
 • Кудренко, А. І.  Програма оптимізації фізичної культури підлітків з різними стилями навчальної діяльності [Текст] : науково-методичні рекомендації / А. І. Кудренко, О. І. Головченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 52 с.

2007 рік

 • Головченко, О. І.  Роль інтересу до занять фізичною культурою у формуванні ціннісної структури особистості підлітків [Текст] / О. І. Головченко, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 36–40.

2005 рік

 • Головченко, О. І.  Відбір дітей для бігу на середні дистанції на етапі початкової спеціалізації [Текст] / О. І. Головченко, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 320–324.