Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • What newspapers publish [Текст] = Розвиваємо навички роботи з газетою : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, О. А. Свердленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 115 с.

2015 рік

 • Голубкова, Н. Л.  English Grammar Practice [Текст] = Практикум з граматики англійської мови : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). Ч. 2 / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 157 с.

2014 рік

 • Голубкова, Н. Л.  English Grammar Practice [Текст] = Практикум з граматики англійської мови : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів (англійською мовою) / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 140 с.
 • Голубкова, Н. Л.  Особливості забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів до запровадження партнерства школи, сім'ї та громади [Текст] : американський досвід / Н. Л. Голубкова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 5–8.

2013 рік

 • Голубкова, Н. Л.  Особливості роботи центрів і мереж партнерства в організації спільної діяльності школи, сім'ї та громади: американський досвід [Текст] / Н. Л. Голубкова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 25–27.

2012 рік

 • Keep up your testing skills [Текст] = Розвиваємо навички виконання тестових завдань з англійської мови : методичні рекомендації абітурієнтам / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: Н. Л. Голубкова, Л. А. Спаська]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 130 с. 
 • Голубкова, Н. Л.  Актуальні питання підготовки американських учителів до запровадження партнерства школи, сім'ї та громади [Текст] / Н. Л. Голубкова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 28.
 • Голубкова, Н. Л.  Історія: люди та події (Велика Британія та США) [Текст] = History: People and events (The UK and The USA) : навч. посібник / Н. Л. Голубкова, Е. Г. Мандич, В. В. Павлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т філології. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 215 с.
 • Голубкова, Н. Л.  Поняття "громада" в контексті дослідження організаційно-педагогічних засад партнерства американської школи [Текст] / Н. Л. Голубкова // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол. : М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 208–211.

​2011 рік

 • Голубкова, Н. Л.  Потенціал уроків літератури у процесі виховання громадянськості учнів загальноосвітніх шкіл США [Текст] / Н. Л. Голубкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 38–39.

2010 рік

 • Голубкова, Н. Л.  Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США [Текст] = A Guide to British and American (US) history : навч. посібник / Н. Л. Голубкова, Е. Г. Мандич. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 142 с. 
 • Павлов, В. В.  Основи синтаксису англійської мови [Текст] = The Basics of English Syntax : навч. посібник для студ. / В. В. Павлов, А. М. Коваленко, Н. Л. Голубкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 118 с.
 • Голубкова, Н. Л.  Партнерство школи, сім'ї та громади як засіб покращення поведінки учнів та дисциплін у школах США [Текст] / Н. Л. Голубкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 77–86.

2009 рік

 • Голубкова, Н. Л.  Роль проектів служіння громаді у формуванні активної громадянської позиції американських школярів [Текст] / Н. Л. Голубкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 100–101.

2008 рік

 • Голубкова, Н. Л.  Актуальність упровадження партнерства школи, сім'ї та громади у США [Текст] / Н. Л. Голубкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 129–130.
 • Практикум з граматики англійської мови [Текст] = English grammar exercises : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Коваленко, Е. Г. Мандич, В. В. Павлов, Н. Л. Голубкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 219 с. 
 • Голубкова, Н. Л.  Сучасні підходи до організації взаємодії школи та сім'ї [Текст] : досвід США / Н. Л. Голубкова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 6–8.

2007 рік

 • Голубкова, Н. Л.  Демократичні основи реформування управління системою освіти США [Текст] / Н. Л. Голубкова // Педагогічні науки : збірник наукових праць. Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова, О. Г. Стахевич, В. О. Цикін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 18–22.
 • Голубкова, Н. Л.  Робота в групах як фактор розвитку комунікативної активності на уроках англійської мови [Текст] / Н. Л. Голубкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 102.
 • Голубкова, Н. Л.  Розвиток партнерства школи, сім'ї та громади: американський досвід [Текст] / Н. Л. Голубкова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 15–21.