Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Гончаренко, А. В.  Політика Великобританії та Росії у Східному питанні у 40-х рр. ХІХ ст. [Текст] / А. В. Гончаренко // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Обл. історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 21–23.
 • Гончаренко, А. В.  Східне питання та британсько-російські відносини [Текст] : місія Лорда Р. Солберсі до Константинополя (листопад–грудень 1876 р.) / А. В. Гончаренко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 119-123.
 • Матюшенко, О. В.  Становлення "східної політики" канцлера ФРН К. Аденауера (1950–1960) [Текст] / О. В. Матюшенко, А. В. Гончаренко // Історико-філософські читання молодих учених : I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. архів Сумської області, Сумський обл. краєзнавчий музей, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Історич. ф-т ; [редкол. Н. М. Зленко]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 31-33.

2012 рік

 • Фінкільштейн, О. В.  Балкани в зовнішньополітичному курсі Д. Андраші в 1871 р. [Текст] / О. В. Фінкільштейн, А. В. Гончаренко // Історико-філософські читання молодих учених : I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. архів Сумської області, Сумський обл. краєзнавчий музей, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Історич. ф-т ; [редкол. Н. М. Зленко]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 70-73.

2011 рік

 • Гончаренко, А. В.  Османська імперія в британсько-російських протиріччях у період східної кризи 70 рр. ХІХ ст. [Текст] / А. В. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 60–61.
 • Гончаренко, А. В.  Україна в геополітичній концепції Збіґнева Бжезинського [Текст] / А. В. Гончаренко, А. А. Єжова // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Держ. архів Сумської обл., Історичний факультет ; [редкол. : В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 147–150.

2009 рік

 • Гончаренко, А.  Позиція Великобританії та Росії у Східному питанні на Берлінському конгресі 1878 р. [Текст] / А. Гончаренко // Історичні науки : збірник наукових праць / [редкол.: А. І. Кудренко, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 13-21.

2007 рік

 • Гончаренко, А. В.  Витоки боснійсько-герцеговинського питання (60 рр. XV – перша половина 70 рр. ХІХ ст.) [Текст] / А. В. Гончаренко // Історичні науки : збірник наукових праць / ред. кол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 13–24.
 • Гончаренко, А. В.  Підтримка слов'янськими комітетами Росії Боснійсько-Герцеговинського визвольного руху в квітні–вересні 1877 року [Текст] / А. В. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 57.

2006 рік

 • Лапицька, Е. В.  Боснійська криза 1991–1995 рр.: передісторія конфлікту [Текст] / Е. В. Лапицька, А. В. Гончаренко // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 19–24.
 • Гончаренко, А. В.  Боснія і Герцеговина в Британо-російських протиріччях у травні–червні 1876 року [Текст] : всесвітня історія / А. В. Гончаренко // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 5–13.

2005 рік

 • Гончаренко, А. В.  Становлення боснійсько-герцеговинського визвольного руху [Текст] : 1800–1874 / А. В. Гончаренко // Сумська старовина. – 2005. – XV. – С. 105–109.