Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Гончаренко, Л. Л.  Історія США, 1492–1877 рр. [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. Л. Гончаренко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Історичний факультет, Каф. всесвітньої історії. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 299 с. 

2013 рік

  • Гончаренко, Л. Л.  Колоніальна пропаганда в Німеччині на прикладі проекту І. Штурца 1875 р. [Текст] / Л. Л. Гончаренко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 123–125.
  • Гончаренко, Л. Л.  Позиція Росії щодо колоніальної політики Німеччини, 1884–1890 рр. [Текст] / Л. Л. Гончаренко // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Обл. історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 23–25.

2011 рік

  • Гончаренко, Л. Л.  Позиція Німеччини в єгипетській проблемі в кінці 70 – на початку 80-х рр. ХІХ ст. [Текст] / Л. Л. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 61–62.