Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Гончаренко, О. М.  Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві у підготовчому періоді річного тренувального циклу [Текст] / О. М. Гончаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 127–135.
  • Гончаренко, О. М.  Побудова фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві за фазами ОМЦ [Текст] / О. М. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 161–165.

2014 рік

  • Гончаренко, В. І.  Планування фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві в річному навчально-тренувальному циклі [Текст] / В. І. Гончаренко, О. М. Гончаренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 269–273.

2011 рік

  • Физкультурные минутки в общеобразовательных учебных заведениях [Текст] : методические рекомендации : [в 2-х ч.]. [Ч. 2] / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Сумской гос. пед. ун-т им. А. С. Макаренко ; [сост.: А. И. Шматкова, Л. А. Прийменко, О. Н. Гончаренко]. – Сумы : Издательство СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2011. – 99 с. 
  • Гончаренко, О. М.  Основи методики та організації самостійних занять фізичними вправами [Текст] : [фізичне виховання студентів] / О. М. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 166–167.

2009 рік

  • Гончаренко, О. М.  Організація системи контролю на етапі вищої спортивної майстерності у жіночому хокеї на траві [Текст] / О. М. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 245–246.

2007 рік

  • Гончаренко, В. І.  Техніко-тактична підготовка – основа успіху у роботі з юними футболістами [Текст] / В. І. Гончаренко, О. М. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 289–290.

2005 рік

  • Гончаренко, В. І.  Історичні аспекти виникнення та розвитку хокею на траві [Текст] / В. І. Гончаренко, О. М. Гончаренко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 234–241.
  • Гончаренко, О.  Корекція страхів і тривожності як умова психічного здоров'я особистості [Текст] / О. Гончаренко // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. для студентів і аспірантів, 18 травня 2005 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 168–171.