Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Горболіс, Л.  Про що танцює героїня "Дитячої груді у скрипці" [Текст] / Л. Горболіс // Слово і час. – 2017. – № 7. – С. 52–57.

2016 рік

 • Горболіс, Л. М.  Чужина: коди інтерптретації [Текст] : монографія / Л. М. Горболіс ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2016. – 175 с. 

2015 рік

 • Горболіс, Л.  Партитура ритму у прозі Марка Черемшини [Текст] / Л. Горболіс // Слово і час. – 2015. – № 8. – С. 70–79.

2013 рік

 • Горболіс, Л.  "... Здалеку кричу: я - українка!" [Текст] : (за романом Надії Мориквас "Де мій брат?") / Л. Горболіс // Слово і час. – 2013. – № 10. – С. 74–83.

2012 рік

 • Горболіс, Л. М.  Інтерпретаційне поле українського художнього тексту (кінець XIX – початок XX ст.) [Текст] : навч. посібник для студ.-філологів / Л. М. Горболіс ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2012. – 207 с.
 • Горболіс, Л.  Суголосність художніх світів закоханих у життя українців [Текст] : порівняльний аспект творів Б.-І. Антонича і М. Приймаченко / Л. Горболіс // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 56-59 ; № 9. – С. 57–61.
 • Горболіс, Л.  З Україною... без маски... [Текст] : за романом С. Процюка "Маски падають повільно" / Л. Горболіс // Слово і час. – 2012. – № 8. – С. 104-110.
 • Горболіс, Л. М.  Український варіант екокритики: доцільність і прийнятність застосування [Текст] / Л. М. Горболіс // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 13–14.

2011 рік

 • Горболіс, Л. М.  Екокритичні виміри української літератури: доцільність і прийнятність застосування [Текст] : (на прикладі "Лісової пісні" Лесі Українки) / Л. М. Горболіс // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми ; Х. : СумДУ : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Т. 3, №3. – С. 5–10.
 • Горболіс, Л.  Охоронний модус рідної мови на чужині [Текст] : матеріали листів Павла Грабовського / Л. Горболіс // Дивослово. – 2011. – № 6. – С. 45-47.
 • Горболіс, Л.  Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького [Текст] : за книгою М. Слабошпицького "25 поетів української діаспори" / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7/8. – С. 51–56.
 • Горболіс, Л. М.  Проблема еміграції у романі Ірен Роздобудько "Ранковий прибиральник" [Текст] / Л. М. Горболіс // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 16–17.
 • Горболіс, Л.  "Ранковий прибиральник" Ірен Роздобудько – роман про повернення в Україну [Текст] / Л. Горболіс // Слово і час. – 2011. – № 1. – С. 52–58.
 • Горболіс, Л.  Пам'ятати про "тайники, де живе наша першообразна природна стихія" [Текст] : на основі роману Р. Іваничука про руйнування українця за умов чужини "Мальви" / Л. Горболіс // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 76–83.
 • Горболіс, Л.  Проза Євгена Гуцала 90-х років як застереження від розпусти й духовного виродження [Текст] / Л. Горболіс // Слово і час. – 2011. – № 11. – С. 3–14.

2010 рік

 • Горболіс, Л.  Інформаційно-змістова матриця запаху як вияв національної самобутності героя [Текст] : на матеріалі оповідання Є. Гуцала "Запах кропу" / Л. Горболіс // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 53–55.
 • Горболіс, Л.  Мововизначеність як грань конкордистської етики В. Винниченка [Текст] / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 12. – С. 34–37.

2009 рік

 • Горболіс, Л.  Зв'язок із предками у романі Любові Голоти "Епізодична пам'ять" [Текст] / Л. Горболіс // Вітчизна. – 2009. – № 9/10. – С. 111–116.
 • Горболіс, Л.  Осягнути секрети художнього слова [Текст] : [про книгу Марко В. Стежки до таїни слова. – Кіровоград : Степ, 2007. 264 с.] / Л. Горболіс // Українська мова та література. – 2009. – № 5/7, лютий. – С. 61.
 • Горболіс, Л. М.  Поезія Ю. Липи у контексті творчого доробку письменника [Текст] / Л. М. Горболіс // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 137.

2008 рік

 • Горболіс, Л.  До мозаїки "Празької школи": Ю. Липа [Текст] : Вивчаємо оглядову тему "Еміграційна літературоа 20–40 років" / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 7/8. – С. 36-38.
 • Горболіс, Л. В.  Художнє моделювання образу сонця в поезії Л. Костенко [Текст] / Л. В. Горболіс // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 168.

2007 рік

 • Горболіс, Л. М.  Духовний потенціал героїв прози Тимофія Бордуляка [Текст] / Л. М. Горболіс // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 188.
 • Горболіс, Л.  Життя як творчість. Будьмо свідками! [Текст] : матеріали для усного журналу за книжкою Дмитра Стуса "Василь Стус: життя як творчість" / Л. Горболіс // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С. 70–83.
 • Горболіс, Л. М.  Тимотей Бордуляк [Текст] : життя і творчість / Л. М. Горболіс. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 127 с. : іл. – ISBN 978-966-07-0694-1.

2006 рік

 • Горболіс, Л.  Народнорелігійна мораль і проблема збереження довкілля у світорозумінні героїв української прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / Л. Горболіс // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 1. – С. 53-57 ; № 3. – С. 55–59.
 • Горболіс, Л. М.  Феноменологічний вимір національної самобутності української літератури [Текст] / Л. М. Горболіс // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 130–135.
 • Горболіс, Л.  Художнє осмислення сакрального у творах Михайла Коцюбинського "Intermezzo" та "Тіні забутих предків" [Текст] / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 5, травень. – С. 9–10.
 • Горболіс, Л.  "Я так хочу, щоб тут завжди були Мавка і Лукаш..." [Текст] : [про перебування Лесі Українки на Сумщині] / Л. Горболіс // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 3. – С. 51–57.

2005 рік

 • Горболіс, Л.  "Красо моя ти, Сумщино, Сумщино..." [Текст] : Урок літератури рідного краю: 9 клас / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 8. – С. 26–33.
 • Горболіс, Л. М.  Художня інтерпретація добра і зла у збірці О. Маковея "Кроваве поле" [Текст] / Л. М. Горболіс // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 101–108.
 • Горболіс, Л. М.  Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця XIX - початку XX ст. (народнорелігійний аспект) [Текст] : автореф. дис. ... доктора філологіч. наук : спец. 10.01.01 "Українська література" / Л. М. Горболіс ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 36 с.