Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Говорун, О. В.  Мурашки (Іnsесtа, Fоrmісіdае) території ландшафтного заказника "Козакова долина" Тисменицького району Івано-Франківської області [Текст] / О. В. Говорун, Л. В. Золота // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 30–33.
  • Говорун, О. В.  Результати дослідження збору медвяної роси мурашками Formica rufa (Linnaeus, 1761) (Hymenoptera, Formicidae) в листяному лісі [Текст] / О. В. Говорун, Л. О. Фірман, І. М. Пазинич // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 33–37.

2012 рік

  • Говорун, О. В.  Нові види вогнівок з території Північного Сходу України [Текст] / О. В. Говорун // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 99.

​2011 рік

  • Панасюра, І. М.  До вивчення фауни вогнівок Чернігівської області [Текст] / І. М. Панасюра, О. В. Говорун // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 119–120.
  • ​Говорун, О. В.  Фауна вогнівок (lepidoptera, pyralidae) Поліського заповідника [Текст] / О. В. Говорун // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 109–110.
  • Фенотипічна структура популяції оси Polistes nimpha (Christ) (Ilymenoptera, Vespidae) на території урочища "Вакалівщина" Сумської області [Текст] / Л. Ю. Русина, Е. С. Орлова, М. О. Галя, О. В. Говорун // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 139–143.

2008 рік

  • Говорун, А. В.  Огневки (Lepidoptera, Pyralidae) биостационара Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко [Текст] / А. В. Говорун // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 40-46.
  • Говорун, О. В.  Організація моніторингу за станом біорізноманіття на базі навчальних стаціонарів університетів [Текст] / О. В. Говорун // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 47–48.
  • Клочко, З. Ф.  Совки (Lepidoptera, Noctuidae) биостационара "Вакаловщина" [Текст] / З. Ф. Клочко, А. В. Говорун // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 60–70.

2007 рік

  • Говорун, О. В.  Фауна вогнівок (Lipidoptera. Pyralide) Сумської областї [Текст] / О. В. Говорун // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 247–248.