Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Гранько, H. К.  Культуро-краєзнавчий коментар як один із засобів поглиблення культурно-мовної компетенції вчителя іноземної мови [Текст] / H. К. Гранько // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 27–28.

2012 рік

  • Гранько, Н. К.  Семантика сміху у французьких та українських фразеологізмах [Текст] / Н. К. Гранько // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 45–46.

2011 рік

  • Гранько, Н. К.  Концепт "емоція" [Текст] : (на матеріалі французьких та українських фразеологізмів) / Н. К. Гранько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 44–45.

2009 рік

  • Гранько, Н. К.  Навчально-методичний посібник з лексикології французької мови [Текст] = Exercices d 'entrainement de la du francais : для студ. IV курсу ф-ту інозем. мов спец. "Французька та англійська мова" / Н. К. Гранько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 99 с.
  • Гранько, Н. К.  Семантичний простір концепту "емоція" (на матеріалі французької фразеології) [Текст] / Н. К. Гранько // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 280–286.

2008 рік

  • Гранько, Н. К.  Структурно-семантичні особливості концепту емоція на матеріалі фразеології [Текст] : української, французької, російської мов / Н. К. Гранько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 108.

2007 рік

  • Гранько, Н. К.  До питання ідентифікації фразеологічних одиниць, які відображають емоції людини [Текст] / Н. К. Гранько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 115.