Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Міщенко, О. О.  Використання елементів баскетболу у структурі уроків фізичної культури з учнями 4–5 класів [Текст] / О. О. Міщенко, Г. Б. Гученко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 167–173.

2014 рік

 • Прокопова, Л. І.  Теоретико-методичні засади фізичного виховання у системі сім'я-родина-школа [Текст] / Л. І. Прокопова, А. Б. Гученко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управління молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 162166.

2013 рік

 • Прокопова, Л. І.  Спортивна реклама як один із найпоширеніших засобів маркетингової комунікації [Текст] / Л. І. Прокопова, А. Б. Гученко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 153157.

2012 рік

 • Лапицький, В. О.  Розвиток швидкісних здібностей на початковому етапі спортивної підготовки юних футболістів [Текст] / В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 179180.
 • Рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] : методичні рекомендації для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [уклад.: А. Б. Гученко, Л. О. Прийменко, А. І. Шматкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 51 с. 

2011 рік

 • Теоретико-методичні основи викладання рухливих ігор з елементами різних видів спорту [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010202 "Спорт" / М-во освіти, науки, молоді і спорту України ; [уклад.: С. В. Одинцова, Г. Б. Гученко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 69 с.
 • Лапицький, В. О.  Теоретико-методичні основи технічної підготовки футболістів [Текст] / В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 171.

2010 рік

 • Прокопова, Л. І.  Українські народні рухливі ігри як засіб виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] : для студ. першого курсу напрямку підготовки 6.010202 "Спорт" / Л. І. Прокопова, А. Б. Гученко, С. В. Одинцова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Каф. олімпійського та проф. спорту. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 46 с.

2009 рік

 • Лапицький, В. О.  Спортивний відбір та прогнозування ігрового амплуа у хокеї на траві [Текст] / В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 247248.
 • Стукал, А. М.  Сучасні вимоги в хокеї на траві до підготовки хокейного воротаря [Текст] / А. М. Стукал, В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 248-249.
 • Лапицький, В. О.  Сучасні вимоги до підготовки хокейного воротаря у підготовчому періоді [Текст] / В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко, Г. М. Стукал // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 381387.

2008 рік

 • Лапицький, В. О.  Деякі аспекти підготовки воротарів у хокеї на траві під час тренувального процесу [Текст] / В. О. Лапицький, Г. Б. Гученко, Г. М. Стукал // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 611615.