Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Загальна теорія підготовки спортсменів [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" / О. М. Бурла, В. І. Гончаренко, І. М. Кравченко, В. М. Ласточкін, С. В. Гудим ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 182 с. 

2013 рік

 • Гудим, М. П.  Формування ціннісного ставлення до здоров'я майбутніх вчителів фізичної культури під час занять легкою атлетикою [Текст] / М. П. Гудим, С. В. Гудим // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 62–65.

2012 рік

 • Гудим, М. П.  Біомеханічний аналіз низького старту спортсменів спринтерів [Текст] / М. П. Гудим, С. В. Гудим // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 175.

2011 рік

 • Гудим, С. В.  "Дитяча легка атлетика ІААФ" [Текст] / С. В. Гудим // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 168.

2010 рік

 • Дудченко, М. С.  Шляхи підготовки майбутнього вчителя до професійної здоров'яспрямованої діяльності [Текст] / М. С. Дудченко, С. В. Гудим // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редакційна рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 113–117.

2009 рік

 • Гудим, С. В.  Засоби відновлення у навчально-тренувальному процесі спортсменів-легкоатлетів [Текст] / С. В. Гудим, М. П. Гудим // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 255-256 ; Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 308-312.

2008 рік

 • Гудим, М. П.  Використання додаткових факторів підготовки у тренуваннях спринтерів високої кваліфікації [Текст] / М. П. Гудим, С. В. Гудим // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 288.
 • Вищі досягнення легкоатлетів Сумщини [Текст] / О. М. Бурла, В. І. Васильєв, М. П. Гудим, С. В. Гудим // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 544–550.

2007 рік

 • Гудим, М. П.  Дитяча легка атлетика ІААФ [Текст] / М. П. Гудим, С. В. Гудим // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 294–295.

2005 рік

 • Бурла, О. М.  Королева спорту на факультеті фізичної культури СДПУ ім. А. С. Макаренка – 25 кроків становлення [Текст] : [історія факультету фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / О. М. Бурла, М. П. Гудим, С. В. Гудим // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 4–7.

2000 рік

 • Гудим, М. П.  Визначення рівня фізичної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики за допомогою тестування // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конф. / М. П. Гудим, С. В. Гудим. – Суми, 2000. – С. 127–131.