Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Гулей, О. В.  Особливості традиційного вбрання на Сумщині [Текст] / О. В. Гулей, М. В. Никифоров // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 35–37.

2012 рік

  • Гулей, О. В.  До питання про дослідницьку роботу майбутніх учителів образотворчого мистецтва [Текст] / О. В. Гулей // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 139–140.

2010 рік

  • Гулей, О. В.  Декоративно-прикладне мистецтво [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Гулей ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 151 с. 

2009 рік

  • Гулей, О. В.  Гончарство – багатовікове ремесло [Текст] / О. В. Гулей, М. В. Никифорова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 45–46.

2008 рік

  • Гулей, О. В.  До питання краєзнавчої підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва [Текст] / О. В. Гулей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 47–48.
  • Гулей, О.  Традиційність народного мистецтва як етнокультурний чинник у процесах національної ідентифікації [Текст] / О. Гулей // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 27-29.

2007 рік

  • Гулей, О. В.  Церковне шитво в контексті етнографічної підготовки майбутніх фахівців [Текст] / О. В. Гулей, М. В. Никифоров // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 22–23.

2006 рік

  • Гулей, О. В.  Регіональний компонент для розвитку творчої особистості студента [Текст] / О. В. Гулей // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 226–231.