Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Гуменюк, І. Л.  Особливості стилістичного оформлення пейзажних описів англомовної прози [Текст] / І. Л. Гуменюк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 29.

2011 рік

  • Гуменюк, І. Л.  Стилістичні засоби оформлення пейзажних описів в англомовній прозі [Текст] / І. Л. Гуменюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 39–40.

2008 рік

  • Гуменюк, І. Л.  Алгоритм наукового дослідження [Текст] : метод. вказівки з виконання курсових, дипломних та магістер. робіт / І. Л. Гуменюк, С. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 46 с.

2007 рік

  • Гуменюк, І. Л.  Інтонація реалізації іронічних та гумористичних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі [Текст] / І. Л. Гуменюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 111–112.
  • Коваленко, С. М.  Практичний курс англійської мови. Сучасна молодь: проблеми, перспективи, дозвілля [Текст] : навчальний посібник для студентів 4–5 курсів, що вивчають англійську мову як другу спеціальність, студентів заочного відділення факультетів іноземних мов, додаткової спеціальності та післядипломної освіти педагогічних вищих навчальних закладів / С. М. Коваленко, І. Л. Гуменюк, В. В. Павлов – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, – 2007. – 172 с. – англійською мовою.