Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Гупал, М. О.  Формування іншомовної комунікативної компетентності в студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] / М. О. Гупал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 221–227.

2012 рік

  • Гупал, М. О.  Роль мотивації у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] / М. О. Гупал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 297–305.
  • Гупал, М. О.  Сприятливий соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі та шляхи його формування [Текст] / М. О. Гупал // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 46.

2011 рік

  • Гупал, М. О.  Концептуалізація теорій ефективної школи в англомовних країнах наприкінці ХХ століття [Текст] / М. О. Гупал // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 27–28.
  • Гупал, М. О.  Сприятливий соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі та шляхи його формування [Текст] / М. О. Гупал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 12–19.

2008 рік

  • Гупал, М.  Дослідження внутрішньо шкільних чинників ефективності школи у сучасній педагогічній думці розвинених англомовних країн [Текст] / М. Гупал // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 22–27.
  • Гупал, М. О.  Концепції ефективності роботи школи у зарубіжній педагогіці [Текст] / М. О. Гупал // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 117–118.
  • Гупал, М. О.  Проблеми ефективної школи у педагогічній спадщині А. С. Макаренка [Текст] / М. О. Гупал // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 242–250.

2007 рік

  • Гупал, М. О.  Поняття "якісний учитель" у сучасній теорії освіти США [Текст] / М. О. Гупал // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 130.

2006 рік

  • Гупал, М. О.  Поняття ефективної школи у сучасній педагогічній думці розвинених англомовних країн [Текст] / М. О. Гупал // Педагогічні науки : збірник наукових праць / ред. кол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 11–15.