Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2011 рік

  • Хекало, М. О.  До питання лінгвостилістичних особливостей англомовних текстів Євангелія: комунікативно-прагматичний аспект [Текст] / М. О. Хекало // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 37–38.
  • Хекало, М. О.  Стилістичні функції умовчання як невербального комунікативного компонента в сучасній англомовній емотивній прозі [Текст] / М. О. Хекало // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 201–208.

2009 рік

  • Хекало, М. О.  Лінгвостилістичні засоби створення емотивності й експресивності сучасних англомовних друкованих засобах масової інформації [Текст] / М. О. Хекало, О. А. Свердленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 405–410.

2008 рік

  • Хекало, М. О.  Невербальні компоненти англомовного дискурсу [Текст] / М. О. Хекало // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 95.

2007 рік

  • Хекало, М. О.  Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність [Текст] / М. О. Хекало // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 94.
  • Хекало, М. О.  Практикум із стилістики англійської мови [Текст] : навч. посібн. для студ. денного та заочного відділень ф-тів іноз. мов педагог. ун-тів / М. О. Хекало. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 127 с. 

2004 рік

  • Хекало, М. О.  Практикум із стилістики англійської мови [Текст] : навч. посібник для денного та заочного відділення ф-тів іноземних мов / М. О. Хекало. – Суми : СумДПУ, 2004. – 127 с. 

2003 рік

  • Хекало, М. О.  Стилістика англійської мови [Текст] : навч. посібник для студ. денного та заочного відділень ф-тів іноземних мов пед. ун-тів / М. О. Хекало. – Суми : СумДПУ, 2003. – 135с. 

2002 рік

  • Хекало, М. О.  Literary text interpretation [Текст] = Інтерпретація художнього тексту : навчальний посібник для студ. 5 курсу деного та заочного відділень ф-тів іноземних мов пед. ун-тів / М. О. Хекало. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 220 с.