Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Більченко М.М. Аналітична хімія. Задачі і запитання : [навч. посібн.] / М.М. Більченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 184 с.


Більченко, М. М.  Аналітична хімія. Задачі та вправи [Текст] : навчальний посібник / М. М. Більченко, Р. М. Пшеничний. – Суми : Університетська книга, 2015. – 250 с.


Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії: кількісний аналіз : навч. посіб. / М.М. Більченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 122 с.


Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний аналіз / М. М. Більченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 152 с.


Більченко М.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять з аналітичної хімії : якісний аналіз / М. М. Більченко, М. А. Юхоменко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 32 с.


Бугаєнко В.В. Самостійна робота з фізичної і колоїдної хімії : навч. посібн. для хімічних спеціальностей пед. ун-тів / В.В. Бугаєнко, Р.Р. Абжалов. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.


Бугаєнко В. В. Хімія йонних розплавів: лабораторні та практичні роботи для студентів спеціальності 8.04010101 Хімія* / В. В. Бугаєнко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 78 с.


Гурняк І.А. Методика реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання хімії : метод. реком. для вчителів хімії та студ. пед. ВНЗ / І. А. Гурняк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 80 с.


Матеріали студентської наукової конференції з хімії та методики навчання хімії (квітень 2014 року, м. Суми) : до 180-річчя з дня народження Д. І. Мендєлєєва / гол. ред. В.В. Бугаєнко.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 48 с.


Навчальна програма з аналітичної хімії  / Укл. М.М.Більченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 9 с.


Пономарьова Л. М. Лабораторно-хімічний практикум : навчальний посібник / Л. М. Пономарьова, Р. М. Пшеничний. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 156 с.


Робоча програма навчальної дисципліни "Неорганічна хімія" для студентів спец. "Біологія, хімія" напряму 0401 денної форми навчання /Укл. А.М.Скляр. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 32 с.


Скляр А.М. Вступ до хімії полімерів : навч. посібник / А.М. Скляр. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 80 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ