Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Коваленко, С. М.  Enjoy Listening English [Текст] = Вдосконалюємо уміння аудіювання (на матеріалі англійської мови) : [навчальний посібник для студентів 1-2 курсу спеціальностей "Англійська мова та друга іноземна мова" денної та заочної форм навчання вищих навч. закладів] / С. М. Коваленко, О. В. Ігнатенко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 127 с. 
  • Клочко, Л. І.  Формування мовної полілінгвальної особистості студента-філолога [Текст] / Л. І. Клочко, О. В. Ігнатенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 230–237.

2012 рік

  • Ігнатенко, О. В.  Мовна особистість як суб'єкт і об'єкт навчальної діяльності [Текст] / О. В. Ігнатенко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 32.

2008 рік

  • Статівка, В. І.  Особливості детермінації рідної, першої та другої іноземної мови в процесі навчання [Текст] / В. І. Статівка, О. В. Ігнатенко // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Кафедра педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 288–291.