Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Іонова, І. М.  Вплив бар'єрів спілкування на ефективність взаємодій соціальних працівників і клієнтів [Текст] / І. М. Іонова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 223–225.
 • Швед, Я. Ю.  Формування здорового способу життя підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. - [Текст] / Я. Ю. Швед, І. М. Іонова // Студентська наука - 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 1. – С. 113–114.

2015 рік

 • Левченко, Л. С.  Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у навчальній проектній діяльності [Текст] / Л. С. Левченко, І. М. Іонова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 163–171.
 • Іонова, І. М.  Соціальна проектна діяльність як засіб формування гуманізму старшокласників [Текст] / І. М. Іонова // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 31–34.

2014 рік

 • Подоляка, Л. Є.  Вплив соціокультурного середовища села на формування девіантної поведінки підлітків [Текст] / Л. Є. Подоляка, І. М. Іонова // Студентська наука - 2014 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 63–66.
 • Іонова, І. М.  Особливості соціального виховання підлітків із неповних сімей [Текст] / І. М. Іонова, І. С. Кудреватих // Студентська наука - 2014 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 34–37.

2013 рік

 • Іонова, І. М.  Теоретичні основи проблеми самовдосконалення вчителя [Текст] / І. М. Іонова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 55–57.

2012 рік

 • Іонова, І. М.  Інтерес до реалізації творчого потенціалу старшокласників у навчальній проектній діяльності [Текст] / І. М. Іонова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед.ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 211–218.

2011 рік

 • Іонова, І. М.  Дидактичний потенціал навчальної проектної діяльності школярів [Текст] / І. М. Іонова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 327–328 ; Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 230–238.
 • Іонова, І. М.  Індивідуальна освітня траєкторія як умова самореалізації ліцеїста [Текст] / І. М. Іонова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 195.
 • Іонова, І. М.  Комплексна профілактика як одна з основних протидій поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні [Текст] / І. М. Іонова, Л. Г. Мащенко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 110–114.
 • Іонова, І. М.  Роль дослідницьких проектів у реалізації творчого потенціалу особистості [Текст] / І. М. Іонова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 177–184.

2010 рік

 • Іонова, І. М.  Творча самореалізація особистості як психолого-педагогічна проблема [Текст] / І. М. Іонова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 20–28.

2009 рік

 • Іонова, І. М.  Метод проектів як засіб соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми [Текст] / І. М. Іонова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 151–159.
 • Іонова, І. М.  Механізм творчості як засіб повного самовираження людини [Текст] / І. М. Іонова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 178–179.

2008 рік

 • Іонова, І. М.  Проектна діяльність соціального спрямування як фактор гуманізації освіти [Текст] / І. М. Іонова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 18–25.

2007 рік

 • Іонова, І. М.  Творча самореалізація особистості у навчальній діяльності [Текст] : компетентнісний підхід / І. М. Іонова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 29–30.

2003 рік

 • Іонова, І. М.  Проектування виховного процесу в школі [Текст] / І. М. Іонова // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 82–84.