Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Бугрій В.С. Конотопська битва 1659 р. : методичний посібник для вчителів історії / В. С. Бугрій, Ю. В. Ніколенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 28 с.


Бугрій В.С. Уроки з історії нашого краю у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалах історії Сумщини) : методичний посібник для вчителів / В. С. Бугрій. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 40 с.


Історія України : метод. посібник для студ. 1 курсу істор. фак-ту. Ч. 1 : Від найдавніших часів до 1600 р. / [уклад. П.В.Товстуха]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 76 с.


Корогод Б.А. "Козацькі літописи" і їх місце в українській історіографії : Навч. посібник для студ. іст. фак. / Б. Л. Корогод, Г. І. Корогод. – Суми : СумДПУ, 2002. – 68 с.


Матеріали ІХ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю (24-25 листопада 2011 року). - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 336 с.


Тематика і плани практичних занять з історії стародавнього світу : Методичні рекомендації для студентів І курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання / Укл. О.Л.Телешева. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 36 с.


Щербань П.М. Новітня історія Росії (1945–2008 рр.) : навч. посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030300 „Історія” / П.М.Щербань, Т.Ю.Щербань. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 280 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ