Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Іваненко, Л. М.  Спосіб життя батьків як детермінанта здоров'я дітей [Текст] / Л. М. Іваненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 411–421.

2013 рік

  • Іваненко, Л. М.  Ставлення студентської молоді до репродуктивного здоров’я [Текст] / Л. М. Іваненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 309–313.

2012 рік

  • Іваненко, Л. М.  Особливості формування шкідливої звички – тютюнопаління у школярів [Текст] / Л. М. Іваненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 86–92.
  • Іваненко, Л. М.  Показники здорового способу життя серед молоді середніх спеціальних навчальних закладів [Текст] / Л. М. Іваненко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 170.

2011 рік

  • Іваненко, Л. М.  Показники здорового способу життя серед молоді середніх спеціальних навчальних закладів [Текст] / Л. М. Іваненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т.О.Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 52–55.

2010 рік

  • Іваненко, Л. М.  Гігієнічна оцінка бюджету часу студентів [Текст] / Л. М. Іваненко // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редакційна рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 162–167.

2009 рік

  • Іваненко, Л. М.  Проблеми якості життя студентів [Текст] : [в статті проаналізовано дані вивчення якості життя студентів ІФК СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Л. М. Іваненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 28–34.
  • Іваненко, Л. М.  Соціальна дієздатність учнівської молоді [Текст] / Л. М. Іваненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 221–222.

2008 рік

  • Іваненко, Л. М.  Соціальна дієздатність учнівської молоді [Текст] / Л. М. Іваненко, О. О. Єжова, М. С. Дудченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 46–50.

2000 рік

  • Іваненко, Л. М.  Адаптація деяких функціональних систем у першокурсників факультету фізкультури до навчального та фізичного навантаження // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту [Текст] : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / Л. М. Іваненко. – Суми, 2000. – С.202–205.