Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 299 с. – ISBN 978-966-698-230-1.

2015 рік

 • Іваній, І. В.  Змістова характеристика категорії "Система професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту" у контексті єдиного Європейського простору вищої освіти [Текст] / І. В. Іваній // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 234–241.
 • Іваній, І. В.  Методичні аспекти підготовки фахівців фізичного виховання та спорту за принципами ЄКТС [Текст] / І. В. Іваній, А. Д. Красілов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 210–214.
 • Іваній, І. В.  Сутність професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту [Текст] / І. В. Іваній // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 136-146.
 • Іваній, І. В.  Формування фізичної культури особистості молодшого школяра у позаурочній роботі [Текст] / І. В. Іваній, О. О. Вовк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 37–41.

2014 рік

 • Бондар, В. Ю.  Індивідуалізація фізичного виховання молодших школярів з різним рівнем здоров’я [Текст] / В. Ю. Бондар, І. В. Іваній // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управл. молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 41–45.
 • Іваній, І. В.  Структура та зміст фізичної культури особистості [Текст] / І. В. Іваній, В. В. Вербицький // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 79-88.
 • Іваній, І. В.  Фізична культура особистості фахівця фізичного виховання та спорту [Текст] : навчально-методичний посібник / І. В. Іваній ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2014. – 127 с.

2013 рік

 • Дудка, С. В.  Формування позитивної мотивації учнів до занять фізичною культурою [Текст] / С. В. Дудка, І. В. Іваній // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 65–70.

2012 рік

 • Іваній, І. В.  Методика індивідуалізації нормування рухових навантажень молодших школярів із використанням здоров’язбережувальних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) / І. В. Іваній ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – 20 с.
 • Іваній, І. В.  Оптимізація системи навчання фізичної культури в школі [Текст] / І. В. Іваній // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 156.

2009 рік

 • Іваній, І. В.  Технологія гармонізації фізичного і інтелектуального особистісного розвитку і здоров’я в системі фізичного виховання молодого школяра. [Текст] : Теоретичне обґрунтування. Ч. 1 / І. В. Іваній, О. І. Калініченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 2. – С. 7–11.
 • Іваній, І. В.  Технологія гармонізації фізичного і інтелектуального особистісного розвитку і здоров’я в системі фізичного виховання молодшого школяра [Текст]. Ч. 2 : Експериментальне обґрунтування / І. Іваній, І. Калініченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 3. – С. 14–18.