Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Іваній, О. М.  Правова підготовка майбутнього вчителя в навчальному процесі педагогічного вузу [Текст] / О. М. Іваній // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ, 2016. – № 3. – С. 25–29.

2015 рік

  • Іваній, О. М.  Освітнє право України [Текст] : навчальний посібник / О. М. Іваній ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 294 с. 
  • Іваній, О. М.  Професійна правосвідомість у моделюванні поведінки вчителя [Текст] / О. М. Іваній // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 241–247.

2014 рік

  • Іваній, О. М.  Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителя [Текст] / О. М. Іваній // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 326–333.
  • Іваній, О. М.  Правосвідомість у моделюванні професійної поведінки вчителя [Текст] / О. М. Іваній // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [за заг. ред. О. В. Матвієнко ; уклад. В. В. Кудіна]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2014. – Вип. 50. – С. 63–66.
  • Іваній, О. М.  Технологічне забезпечення формування правової компетентності майбутнього вчителя [Текст] / О. М. Іваній // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 237–244.

2013 рік

  • Іваній, О. М.  Модель формування правової компетентності майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки [Текст] / О. М. Іваній // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 13-16.
  • Іваній, О. М.  Правова культура майбутнього вчителя в умовах становлення української державності [Текст] / О. М. Іваній // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 47–50.

2012 рік

  • Іваній, О. М.  Структурно-змістова модель формування правової компетентності майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі університету [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. М. Іваній ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – 21 с.