Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Іваній, В.  Формування ключових компетентностей учнів основної школи на уроках фізики з підприємницьким тлом [Текст] / В. Іваній, А. Муха // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 33–43.

2011 рік

 • Мороз, І. О.  Спеціальна теорія відносності [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. О. Мороз, В. С. Іваній, Р. І. Холодов. – [Суми] : [МакДен], 2011. – 335 с. 

2010 рік

 • Сучасні методи дослідження структури речовини. Спеціальний фізичний практикум [Текст] : навч. посібник / В. Б. Лобода, В. С. Іваній, С. М. Хурсенко, В. С. Кшнякін, В. О. Кравченко, А. І. Салтикова, Ю. О. Шкурдода ; за заг. ред. В. Б. Лободи. – Суми : Університетська книга, 2010. – 258 с. 

2009 рік

 • Іваній, В. С.  Адаптація форм організації роботи студентів до сучасних технологій навчання [Текст] / В. С. Іваній, Н. В. Іваній, І. О. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 5.
 • Іваній, В. С.  Розвиток методології курсу загальної фізики в системі підготовки учителя [Текст] / В. С. Іваній, Н. В. Іваній, І. О. Мороз // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; [Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 133–134.

2008 рік

 • Іваній, В. С.  Інтегрований курс "Історія фізики та методологія природознавства" як засіб формування в студентів сучасної картини світу [Текст] / В. С. Іваній, Н. В. Іваній, І. О. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 7–8.
 • Іваній, В. С.  Про деякі протиріччя у доведенні недосяжності абсолютного нуля температур [Текст] / В. С. Іваній, І. О. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 3–4.

2007 рік

 • Мороз, І. О.  Основи спеціальної теорії відносності [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. факультету педагогічних та класичних ун-тів / І. О. Мороз, В. С. Іваній, Р. І. Холодов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 272 с. 
 • Іваній, В.  Розвиток методології курсу загальної фізики в системі підготовки вчителя [Текст] / В. Іваній, Н. Іваній, І. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 3–4.

2006 рік

 • Бріжатий, О.  Інтегрований курс "Історія фізики та методологія природознавства" як засіб формування в студентів сучасної картини світу [Текст] / О. Бріжатий, О. Заікін, В. Іваній // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 89–93.
 • Іваній, В. С.  Формування синергетичного світобачення студентів при викладанні курсу "Історія фізики" [Текст] / В. С. Іваній, І. О. Мороз, Н. В. Іваній // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 100–102.

2003 рік

 • Іваній, В. С.  Перспективи розвитку Сумського державного педагогічного університету [Текст] / В. С. Іваній // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції, (22 квіт. 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 3–7.

2001 рік

 • Іваній, В. С.  Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка [Текст] : сучасний стан, погляд у майбутнє / В. С. Іваній. – Суми : СумДПУ, 2003. – 43 с.