Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Иванова, И. Б.  Подготовка к восприятию произведений русской драматургии в иноязычной аудитории [Текст] / И. Б. Иванова // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський державний ун-т ; Каф. мовної підготовки іноземних громадян ; Науково-дослідний центр історичного краєзнавства ; [упоряд. В. Б. Звагельський]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2014. – Вип. 1. – С. 66–70.

2013 рік

 • Иванова, И. Б.  Жанр лирической песни в ранней "малой" прозе И. А. Бунина [Текст] / И. Б. Иванова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 56–58.
 • Іванова, І. Б.  Публічна риторика в сучасній Україні [Текст] : матеріали до занять зі спецкурсу "Риторика" / І. Б. Іванова, Л. І. Островерх // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22/24. – С. 69–77.
 • Іванова, І. Б.  Риторика [Текст] : 9, 11 клас : методичні рекомендації до навчальної програми спецкурсу / І. Б. Іванова, Л. І. Островерх // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 19/21. – С. 30–38.
 • Іванова, І. Б.  Риторика: завдання для перевірки знань, умінь та навичок красномовства [Текст] / І. Б. Іванова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 28. – С. 25–28.

2012 рік

 • Иванова, И. Б.  Мобилизация русского и украинского фольклора в рассказе "На край света" [Текст] : [И. Бунин] / И. Б. Иванова // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 182–210.
 • Иванова, И. Б.  Реализация и трансформация жанра пословицы, причета, лирической песни в фольклорном пространстве И. Бунина [Текст] : [И. Бунин] / И. Б. Иванова // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 196–210.
 • Иванова, И. Б.  Русский и украинский фольклор в "малой" прозе И. Бунина конца ХІХ – начала ХХ веков [Текст]. Розділ 5 / И. Б. Иванова // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 182–210.
  Иванова, И. Б.  Украина в жизненном и творческом контексте И. Бунина [Текст] / И. Б. Иванова // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 182–189.
 • Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П’ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман, О. П. Кумеда, І. Б. Іванова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 210 с. 

2011 рік

 • Иванова, И. Б.  Выбор оптимальных форм обучения студентов на этапе объяснения нового материала [Текст] / И. Б. Иванова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 22.