Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Качуровський, М. О.  Трагізм "електронної освіти" [Текст] : людина і суспільство в контексті високих технологій / М. О. Качуровський // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (9). – С. 71–75.
 • Качуровський, М. О.  Хрестоматія з філософії освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / М. О. Качуровський, Т. О. Кравченко, В. О. Цикін ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 233 с. 

2013 рік

 • Качуровський, М. О.  Стан і перспективи педагогічної освіти [Текст] / М. О. Качуровський // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 224–229.
 • Качуровський, М. О.  Хрестоматія з філософії [Текст] : навчально-методичний посібник / М. О. Качуровський, В. О. Цикін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 255 с. 

2012 рік

 • Качуровський, М. О.  Перехрестя епохи [Текст] / М. О. Качуровський // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (5). – С. 196–201.
 • Качуровський, М. О.  Потреба громадянського виховання в Україні [Текст] / М. О. Качуровський // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 69–70.
 • Качуровський, М. О.  Статус і перспективи педагогічної освіти [Текст] / М. О. Качуровський // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук’янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 170–173.

2011 рік

 • Качуровський, М. О.  Демократія і громадянське виховання [Текст] / М. О. Качуровський // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (4). – С. 182-187.
 • Качуровський, М. О.  Стратегія освіти: проблеми реалізації [Текст] / М. О. Качуровський // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (3). – С. 108–113.
 • Качуровський, М. О.  Проблеми нової стратегії освіти [Текст] / М. О. Качуровський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 71–72.
 • Качуровський, М. О.  Сучасний курс філософії [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський, В. О. Цикін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 227 с. 
 • Качуровський, М. О.  Філософські основи освіти [Текст] : навч.-метод. посібник / М. О. Качуровський, А. І. Кудренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Суми : СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2011. – 79 с. 

2010 рік

 • Качуровський, М. О.  Діалектика суперечностей формування нової освіти [Текст] / М. О. Качуровський // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (2). – С. 209–214.
 • Качуровський, М. О.  Філософія освіти [Текст] : навч.-метод. посібник / М. О. Качуровський. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 116 с. 

2009 рік

 • Качуровський, М. О.  Історія філософії в запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський, Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 207 с. 
 • Качуровський, М. О.  Пора згадати пораду А. Дістервега [Текст] / М. О. Качуровський // Філософські науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 185–189.
 • Качуровський, М. О.  Філософські засади формування нової освіти [Текст] / М. О. Качуровський // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 185–189.
 • Качуровський, М. О.  Філософія кризи демократії [Текст] / М. О. Качуровський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 73.

2008 рік

 • Качуровський, М. О.  Об’єктивна необхідність формування української філософії ризику [Текст] / М. О. Качуровський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 83.
 • Качуровський, М. О.  Пора згадати пораду А. Дістервега [Текст] / М. О. Качуровський // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред.-упоряд. М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 161–163.
 • Качуровський, М. О.  Філософія в запитаннях та відповідях [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський, Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 309 с. 

2007 рік

 • Качуровський, М. О.  Історія з філософією освіти [Текст] / М. О. Качуровський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 77–78.

2005 рік

 • Качуровський, М. О.  Деякі аспекти формування української філософії освіти на синергетичних засадах [Текст] / М. О. Качуровський // Філософські науки : зб. наук. праць / редкол.: В. О. Цикін (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 9-15.
 • Качуровський, М. О.  Філософія: альтернативний виклад [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 251 с. 

2004 рік

 • Качуровський, М. О. та ін.  Синергетика: нове мислення [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський. – Суми : СумДПУ, 2004. – 127 с. 

2002 рік

 • Качуровський, М. О. та ін.  Філософія [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський. – Суми : СумДПУ, 2002. – 396 с. 

2001 рік

 • Качуровський, М. О.  З історії світової філософії [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський. – Суми : СДПУ, 2001. – 73 с. 
 • Качуровський, М. О.  Філософія [Текст] : навч. посібник для студ. заоч. форми навч. / М. О. Качуровський. – Суми : СДПУ, 2001. – 211 с.