Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Калиниченко, І. О.  Гігієнічна оцінка умов внутрішньошкільного середовища, організації навчального процесу та режиму життєдіяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми [Текст]. Розділ 3 / І. О. Калиниченко, О. О. Скиба // Збереження та зміцнення здоров'я дітей в умовах сучасних навчальних закладів: проблеми та перспективи : монографія / Д. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко, І. О. Калиниченко, О. О. Скиба ; МОН України ; Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України та ін. ; за заг. ред. І. О. Калиниченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 65–102.

2016 рік

 • Калиниченко, І. О.  Психофізіологічні аспекти сценічного хвилювання та передстартового стану [Текст] / І. О. Калиниченко, Л. Г. Тарапата-Більченко, С. П. Зуєв // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 335–340.

2015 рік

 • Полька, Н. С.  Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів [Текст] : монографія / Н. С. Полька, І. О. Калиниченко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 326 с.
 • Калиниченко, І. О.  Особливості організації оздоровчо-реабілітаційної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку із ознаками гіпермобільності суглобів [Текст] / І. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 41–44.

2014 рік

 • Калиниченко, И. А.  Возрастные аспекты спортивного отбора и ориентация детей для занятий сложно-координационными видами спорта [Текст] / И. А. Калиниченко, О. А. Скиба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 144–153.
 • Гігієнічні аспекти системної оптимізації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю [Текст] : методичні рекомендації / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [упоряд.: І. О. Калиниченко, О. О. Скиба, М. Ю. Антомонов]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 28 с. 

2013 рік

 • Калиниченко, І. О.  Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : навчальний посібник для студентів пед. спеціальностей вищ. навч. закладів / І. О. Калиниченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 271 с. 
 • Калиниченко, І. О.  Морфофункціональні характеристики опорно-рухового апарату дітей 4–7 років із гіпермобільністю суглобів [Текст] / І. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 316–321.
 • Калиниченко, І. О.  Оцінювання функціонально-резервних можливостей організму дітей 6–18 років [Текст] / І. О. Калиниченко // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 35–38.
 • Калиниченко, І. О.  Практична валеологія [Текст] : [навчальний посібник] / І. О. Калиниченко, Г. Л. Заікіна ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 346 с. 

2012 рік

 • Калиниченко, І. О.  Гігієнічна оцінка обсягу і форм рухової активності підлітків 14–17 років [Текст] / І. О. Калиниченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 7–16.
 • Заікіна, Г. Л.  Обгрунтування моделі оцінки і корекції донозологічних станів школярів [Текст] / Г. Л. Заікіна, І. О. Калиниченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 23–29.
 • Калиниченко, І. О.  Соціальна дієздатність як компонент якості життя підлітків [Текст] / І. О. Калиниченко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 187188.
 • Калиниченко, І. О.  Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : навчальний посібник для студентів пед. спеціальностей вищ. навч. закладів / І. О. Калиниченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 271 с. 

2011 рік

 • Калиниченко, І. О.  Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів [Текст] / І. О. Калиниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 178–179.
 • Темченко, М. В.  Обґрунтування використання засобів лікувальної фізичної культури в процесі реабілітації породіль після операції кесаревого розтину [Текст] / М. В. Темченко, І. О. Калиниченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 378–382.

2010 рік

 • Калиниченко, І. О.  Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів [Текст] : автореф. дис. ... доктора медичних наук : спец. 14.02 01 "Гігієнічна та професійна патологія" / І. О. Калиниченко ; Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва академії медичних наук України". – К., 2010. – 40 с. 
 • Дяченко, Ю. Л.  Оцінка добового рухового режиму студентів вищих закладів освіти [Текст] / Ю. Л. Дяченко, І. О. Калиниченко // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 117–121.
 • Єжова, О. О.  Реформування шкільної медицини: освітянська точка зору [Текст] / О. О. Єжова, І. О. Калиниченко // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редакційна рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 121–126.

2009 рік

 • Вербенко, М. М.  До проблеми профілактики функціональних порушень серцево-судинної системи засобами фізичної реабілітації у дітей із різним рівнем готовності до навчання [Текст] / М. М. Вербенко, Г. С. Косаченко, І. О. Калиниченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 165–171.
 • Калиниченко, І. О.  Особливості формування постави в дітей і підлітків шкільного віку [Текст] / І. О. Калиниченко, Н. Казаков // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 40–45.
 • Калиниченко, І. О.  Оцінка організації змісту фізичного виховання дітей і підлітків шкільного віку [Текст] / І. О. Калиниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 209–210.
 • Калиниченко, І. О.  Оцінювання ефективності епідемічного нагляду за кором і грипом [Текст] / І. О. Калиниченко, О. В. Герман // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 244–249.
 • Калиниченко, І. О.  Оцінювання здоров’яформуючого потенціалу загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / І. О. Калиниченко, А. Г. Ваганян // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 238–243.
 • Калиниченко, І. О.  Регіональні особливості фізичного розвитку дітей і підлітків [Текст] / І. О. Калиниченко, А. О. Болячевець // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 233–238.

2008 рік

 • Вербенко, М. М.  Динаміка розумової працездатності школярів з різним динамічним компонентом розкладу [Текст] / М. М. Вербенко, І. О. Калиниченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 317–321.
 • Калиниченко, І. О.  Розробка критеріїв оцінки здоров’язберігаючих технологій у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / І. О. Калиниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 250–251.
 • Лаврова, Ю. М.  Фізіологічне обґрунтування використання фізкультхвилинок у режимі навчального дня школярів [Текст] / Ю. М. Лаврова, І. О. Калиниченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 359–362.

2007 рік

 • Калиниченко, І. О.  Гігієнічна оцінка стану здоров’я та самопочуття дітей молодшого шкільного віку [Текст] / І. О. Калиниченко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 98–99.
 • Калиниченко, І. О.  Оцінка індивідуальної психофізіологічної "ціни" розумового навантаження [Текст] : науково-методичне видання / І. О. Калиниченко, Г. Л. Заікіна, М. Ю. Антономов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 26 с. 
 • Федорюк, О. Л.  Оцінка рівня неспецифічної резистентності учнів старшого шкільного віку [Текст] / О. Л. Федорюк, І. О. Калиниченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 399–403.

2006 рік

 • Заікіна, Г. Л.  Взаємозв’язок ефективності навчання з особливостями темпераменту учнів школи нового типу [Текст] / Г. Л. Заікіна, І. О. Калиниченко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 9–11.
 • Калиниченко, І. О.  Гігієнічна оцінка факторів ризику виникнення хронічних захворювань у підлітків навчальних закладів різного типу [Текст] / І. О. Калиниченко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 12–14.
 • Латіна, Г. О.  Дослідження особистісних якостей як прогностичного критерія оцінки професійного здоров’я вчителів [Текст] / Г. О. Латіна, І. О. Калиниченко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін.; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 81–83.

2002 рік

 • Калиниченко, І. О.  Вікові особливості артеріального тиску у школярів м. Сум [Текст] / І. О. Калиниченко, Г. О. Латіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 25–26 квітня 2002 р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 149–153.
 • Калиниченко, І. О.  Стан основних психофізіологічних функцій та особистісних якостей школярів загальноосвітніх закладів різного типу [Текст] / І. О. Калиниченко, Н. В. Любченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 25–26 квітня 2002 р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 153–157.

2001 рік

 • Калиниченко, І. О.  Анатомія людини [Текст] : навч. посібник : збірник тестових завдань для студ. пед. ін-тів та ун-тів / І. О. Калиниченко. – Суми : СумДПУ, 2001. – 51 с. 

2000 рік

 • Єжова, О. О.  Оцінка фізичного розвитку та стану здоров’я одинадцятикласників при різних умовах навчання // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції / О. О. Єжова, І. О. Калиниченко. – Суми, 2000. – С. 183–187.