Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2010 рік

  • Каменська, І. В.  "Суди мене судом твоїм суворим, / сучаснику!" (Євген Плужник про поета і поезію) [Текст] / І. В. Каменська // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 1. – С. 119–127.

2009 рік

  • Каменська, І. В.  Образ природи в поетичній світобудові Олекси Стефановича [Текст] / І. В. Каменська // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 323–329.

2007 рік

  • Каменська, І. В.  Етапи розвитку лірики в античній літературі [Текст] / І. В. Каменська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 194–195.

2006 рік

  • Каменська, І. В.  Українська інтимна лірика 20–30-х років ХХ століття [Текст] : хрестоматія-посібник / І. В. Каменська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 140 с. 

2005 рік

  • Каменська, І. В.  Художнє осмислення досвіду дитячих років у кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" та новелі Юрія Яновського "Дитинство" [Текст] / І. В. Каменська // Філологічні науки : збірник наукових праць / ред. кол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 121–127.

2003 рік

  • Каменська, І. В.  Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської [Текст] / І. В. Каменська. – Суми : СумДПУ, 2003. – 135 с.