Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Суряднова, В. П.  Біологічні екскурсії та самостійні спостереження учнів у природі [Текст] : навчальний посібник / В. П. Суряднова, К. К. Карпенко, М. П. Книш ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вінниченко М. Д., 2013. – 131 с. : іл. 
 • Карпенко, К. К.  Макроміцети басейну річки Крига (Сумська область, Україна) [Текст] / К. К. Карпенко, С. В. Сусік // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 264–268.
 • Карпенко, К. К.  Макроміцети басейну річки Хорол у її верхів'ї [Текст] / К. К. Карпенко, В. В. Ситар // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23­–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 261–264.
 • Карпенко, К. К.  Рідкісні види макроміцетів у басейні р. Псел на Північній окраїні Краснопільського району Сумської області України, межуючої з Курською областю Росії [Текст] / К. К. Карпенко, Л. В. Логвін // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 257–260.

2012 рік

 • Карпенко, К. К.  Макроміцети лісів Лівобережної частини долини р. Псел на суміжній території Сумської й Полтавської областей [Текст] / К. К. Карпенко, О. І. Волик // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 7–11.
 • Чала, Т. М.  Макроміцети Пустовійтівського гідрологічного заказника Роменського району Сумської області [Текст] / Т. М. Чала, К. К. Карпенко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 33–36.
 • Нікачало, Т. М.  Судинні рослини басейну річки Малий Ромен (Сумська область) [Текст] / Т. М. Нікачало, К. К. Карпенко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 24–28.

2011 рік

 • Чала, Т. М.  Макроміцети долини Сули в околицях с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області [Текст] / Т. М. Чала, К. К. Карпенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 177–181.
 • Карпенко, К. К.  Макроміцети заповідних територій Сумської області [Текст] : монографія / К. К. Карпенко ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Суми : ПП Вінниченко М. Д., 2011. – 199 с. 

2010 рік

 • Карпенко, К. К.  Раритетні види судинних рослин басейну р. Сула на Сумщині [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 37–42.
 • Карпенко, К. К.  Фіторізноманіття Ворожбянського ландшафтного заказника (Сумська область, Україна) [Текст] / К. К. Карпенко, А. П. Вакал, О. С. Родінка // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 18–36.

2009 рік

 • Карпенко, К. К.  Попередні дані про раритетне фіторізноманіття Національного природного парку "Гетьманський" (Сумська область) [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського / [редкол.: І. М. Рожков, О. І. Цебржинський, О. Є. Ходосовцев та ін.]. – [Миколаїв] : [МДУ], 2009. – № 4 (1), вип. 24. – С. 105–109. – (Серія «Біологічні науки»).
 • Карпенко, К. К.  Макроміцети заповідних територій Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко. – Суми : [ПП Вінниченко М. Д.], 2009. – 357 с. : іл. 
 • Вакал, А. П.  Рослинність долини річки Сейм у межах території Буринського району Сумської області [Текст] / А. П. Вакал, К. К. Карпенко, І. А. Зьоменко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 103–112.

2008 рік

 • Карпенко, К.  Заповідна мережа [Текст] : [Сумщина] / К. Карпенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 34–35. – (Тематичний випуск).
 • Карпенко, К. К.  Макроміцети басейну річки Свига (Сумська область) [Текст] / К. К. Карпенко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 140–155.
 • Карпенко, К. К.  Макроміцети на території об’єктивів природно-заповідного фонду Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 240–241.
 • Карпенко, К. К.  Макроміцети сфагнофих боліт долини річки Сироватка (Сумська область) [Текст] / К. К. Карпенко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 111–118.
 • Вакал, А. П.  Рослинність Піщанського та Могрицького лісництв Сумського лісгоспу [Текст] / А. П. Вакал, К. К. Карпенко // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 18–28.

2007 рік

 

 • Перспективний заповідний об'єкт "Гусаків гай" у Буринському райоі Сумської області [Текст] : [урочище] / К. К. Карпенко, М. П. Книш, В. В. Пархоменко, І. І. Кураш // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 123–129.
 • Карпенко, К. К.  Перспективний заповідний об'єкт Сумщини - ландшафтний заказник "Прохідна долина річок Ромен і Терен" [Текст] : [Буринський район Сумської області] / К. К. Карпенко, М. П. Книш, О. С. Родінка // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 111–115.
 • Вакал, А. П.  Раритетні види рослин заповідника "Михайлівська цілина" [Текст] / А. П. Вакал, Ю. М. Піддубина, К. К. Карпенко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 115–119.
 • Сфагнове болото на надзаплавній терасі р. Сироватка Краснопільського району Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родинка, С. А. Будник, А. П. Вакал // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 240.

2005 рік

 • Матеріали до історії створення природно-заповідних об’єктів на Сумщині [Текст] : (1992–2000) / І. І. Кураш, Ю. Л. Скляр, К. К. Карпенко, А. П. Вакал // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 177–183.

2004 рік

 • Гарбар, О.  Дереворуйнівні макроміцети лісів Межирицького лісництва Лебединського держлісгоспу Сумщини [Текст] / О. Гарбар, К. К. Карпенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : зб. наук. праць : [за матеріалами Всеукраїнської студ. наук. конф., м. Суми, 13–14 травня 2004 р.]. – Суми : СумДПУ, 2004. – С. 57–59.

2001 рік

 • Карпенко, К. К.  Гриби, занесені до Червоної книги України, що виявлені на території Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині : на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів / ред. К. К. Карпенко – Суми : Джерело, 2001. – Кн. 5. – С. 43–52.
 • Карпенко, К. К.  Дослідники природи Сумщини [Текст] / К. К. Карпенко, М. П. Книш, А. О. Корнус // Заповідні скарби Сумщини. – Суми : Джерело, 2001. – С. 19–27.
 • Карпенко, К. К.  І. П. Чернецький – педагог, вчений, краєзнавець [Текст] / К. К. Карпенко // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції : [14–15 грудня 2001 р., м. Суми] / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [за заг. ред. Г. І. Корогод]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2001. – Ч. ІІ. – С. 14–17.
 • Рідкісне в рослинному світі Сумщини [Текст] / О. І. Прядко, С. М. Панченко, В. А. Онищенко, К. К. Карпенко // Заповідні скарби Сумщини. – Суми : Джерело, 2001. – С. 37–54.
 • Рослини, занесені до Червоної книга України, що виявлені на території Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал, С. М. Панченко // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині : рослини, тварини та гриби Сумської облисті, зенесені до Червоної книги України : на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів / редкол.: К. К. Карпенко, А. П. Вакал, М. П. Книш, О. О. Тітаренко, А. С. Тєлєгіна. – Суми : Джерело, 2001. – Кн. 5. – С. 7–43.
 • Карпенко, К. К.  Червона книга України – програма дій і охорони видів, що знаходяться під загрозою зникнення [Текст] : [є згадка й про Сумську область] / К. К. Карпенко // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині : на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів / ред. К. К. Карпенко та ін. – Суми : Джерело, 2001. – Кн. 5. – С. 3–6.