Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Карпенко, Т. М.  Людина і суспільство в добу високих технологій [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Т. М. Карпенко, В. Є. Карпенко ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – 122 с. 
  • Карпенко, Т. М.  Наука та ціннісно-смислові елементи культури від опозиції до концептуальної єдності [Текст] / Т. М. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (9). – С. 24–34.

2013 рік

  • Карпенко, Т. М.  Етизація наукового дискурсу в умовах техногенних цивілізаційних трансформацій [Текст] / Т. М. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 112–121.

2012 рік

  • Карпенко, Т. М.  Гуманітарні перспективи виду HOMO SAPIENS доби техно-науки [Текст] / Т. М. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (6). – С. 96–105.
  • Карпенко, Т. М.  Особливості сучасної філософії сім'ї [Текст] / Т. М. Карпенко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 69.

2011 рік

  • Карпенко, Т. М.  Сучасні зрушення у науковому світогляді [Текст] / Т. М. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 70–71.

2008 рік

  • Карпенко, Т. М.  Етизація науки як детермінований фактор науково-технічного прогресу [Текст] / Т. М. Карпенко // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "УАБС"; редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 128–133.