Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Карпенко, Є. В.  Співає жіночий хор [Текст] : хрестоматія : хори без супроводу / Є. В. Карпенко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 123 с.

2014 рік

 • Карпенко, Є. В.  Проблема внутрішньодольової пульсації в диригентській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва [Текст] / Є. В. Карпенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 215–224.

2013 рік

 • Карпенко, Є. В.  Удосконалення методики викладання хорового диригування на молодших курсах факультетів мистецтв [Текст] / Є. В. Карпенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 36–40.
 • Карпенко, Є. В.  Усміхнися всім навколо. Пісенна збірка [Ноти] / Є. В. Карпенко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; аранжування та виконавська редакція вокально-хорових творів для баяна, акордеона П. К. Зуєва та Л. В. Зуєвої. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 84 с. 
 • Хрестоматія "Основи диригентської майстерності" [Текст] : для студентів спеціальності "Хореографія" / Л. А. Бірюкова, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, С. Г. Крамська, М. Б. Петренко та ін. ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв, Каф. методики музичного виховання, співів та хорового диригування. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 310 с. : іл.

2012 рік

 • Карпенко, Є. В.  Казка про рогату кішку [Текст] : опера для дітей : лібрето Анни Коршунової за мотивами однойменної казки Лілії Лапіної / Є. В. Карпенко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2012. – 64 с. – ISBN 978-966-473-091-1.
 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. А. Бірюкова, Л. А. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Н. В. Стефіна, М. І. Фалько, Н. А. Фоломєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 154 с. 
 • Міжпредметні зв’язки фахової підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] : навч.-метод. посібник для викладачів вищ. навч. закладів мистецької освіти, магістрантів, студентів, учителів муз. мистецтва / Л. А. Бірюкова, Л. О. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 205 с. 

2011 рік

 • Карпенко, Є. В.  Удосконалення диригентської майстерності студентів старших курсів факультетів мистецтв педагогічних навчальних закладів [Текст] / Є. В. Карпенко // Мистецькі пошуки : науково-методичний журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. Г. Стахевич, Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 64-66.
 • Карпенко, Є. В.  Золоте намисто [Ноти] : вокально-хорова сюїта на вірші Миколи Гриценка за мотивами українських прислів'їв / Є. В. Карпенко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2011. – 64 с. 

2010 рік

 • Карпенко, Є. В.  Проста арифметика [Ноти] : [збірка пісенних творів для дітей] / Є. В. Карпенко. – Суми : [Сумське обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки], 2010. – 20 с.
 • Карпенко, Є. В.  Як барвінок і ромашка у вирій літали [Ноти] : дитяча опера за однойменною казкою Богдана Чалого / Є. В. Карпенко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2010. – 67 с. 

2009 рік

 • Карпенко, Є. В.  Писанка [Ноти] : опера-казка : лібрето Ганни Приходько за мотивами однойменної казки Юрія Тиса / Є. В. Карпенко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2009. – 80 с. 
 • Карпенко, Є. В.  Про кицьку, мишку і собачку [Ноти] : пісні для дітей / Є. В. Карпенко. – Суми : [Сумське обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки], 2009. – 16 с.
 • Карпенко, Є. В.  Шляхи побудови фактурного, тембрового та динамічного твору під час виконання завдання з аранжування пісні з супроводом для хору з солістом [Текст] / Є. В. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 53–54.

2008 рік

 • Карпенко, Є. В.  Особливості вивчення хорового аранжування у педагогічному ВНЗ [Текст] / Є. В. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 57–58.
 • Карпенко, Є. В.  Писанка [Текст] : [опера-казка для дітей] : лібрето Ганни Приходько за мотивами однойменної казки Юрія Тиса / Є. В. Карпенко. – Суми : [Обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки], 2008. – 80 с.
 • Карпенко, Є.  Розвиток навичок виконання творчих завдань під час вивчення дисципліни диригентсько-хорового циклу студентами факультетів мистецтв педагогічних університетів [Текст] / Є. Карпенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 93–95.

2007 рік

 • Заболотний, І. П.  Диригентські етюди [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закл. / І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2007. – 90 с. 
 • Карпенко, Є.  Дитяча опера як засіб естетичного виховання [Текст] / Є. Карпенко, Н. Карпенко // Мистецтво та освіта. – 2007. – № 4. – С. 40–44.
 • Карпенко, Є. В.  Значення гри хорових партитур на фортепіано та вивчення партій у процесі підготовки вчителя музики [Текст] / Є. В. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 35.
 • Карпенко, Є.  Найкрасивіша [Ноти] : опера-казка для дітей / Є. Карпенко ; лібрето В. Степанова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 26 с. 
 • Карпенко, Є. В.  Хорове аранжування [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. муз. ф-тів вищ. навч. закл. / Є. В. Карпенко, Н. В. Карпенко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2007. – 218 с.

2006 рік

 • Карпенко, Є. В.  Три опери для дітей [Ноти] : Срібна дівчинка ; Білосніжка і семеро гномів ; Найкрасивіша / Є. В. Карпенко. – Суми : Обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки, 2006. – 125 с. 
 • Карпенко, Є. В.  Хорові твори [Ноти] : обробки народних пісень Сумщини, твори на авторські тексти, аранжировки / Є. В. Карпенко. – Суми : [Обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки], 2006. – 49 с. 

2005 рік

 • Карпенко, Є. В.  Осіння казка [Ноти] : пісні для дітей на вірші українських поетів / Є. В. Карпенко. – Суми : [Обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки ], 2005. – 37 с. 

2002 рік

 • Карпенко, Є. В.  Чарівне люстерко [Ноти] : дитяча опера-казка на чотири дії : лібретто Миколи Петренка / Є. В. Карпенко. – Суми : [Обласне об’єднання Національної Всеукраїнської музичної спілки], 2002. – 67 с. : іл. 

2001 рік

 • Карпенко, Є. В.  Запрошення до мандрів [Ноти] : пісні для дітей на вірші М. Сингаївського / Є. В. Карпенко. – Суми : Ред.-вид. відділ СДПУ, 2001. – 41 с.