Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Карпова, В. Н.  Современное образование в эпоху глобализации: традиционная классика VS цифровые технологии [Текст] / В. Н. Карпова, Л. В. Гнаповская // Іноземні мови. – 2016. – № 4. – С. 41–50.

2015 рік

  • Карпова, В. М.  Учим английский язык, развивая вербальный интеллект и творческие способности [Текст] : учебно-методическое пособие по английскому языку для студ. 1-2 курсов спецфакультетов и ун-тов. Кн. 1 / В. М. Карпова ; МОН Украины, Сумской гос. пед. ун-т им. А. С. Макаренко. – [Сумы] : Світ друку, [2015]. – 437 с. : ил. 
  • Карпова, В. М.  Учим английский язык, развивая вербальный интеллект и творческие способности [Текст] : учебно-методическое пособие по английскому языку для студ. 1-2 курсов спецфакультетов и ун-тов : приложение. Кн. 2 / В. М. Карпова ; МОН Украины, Сумской гос. пед. ун-т им. А. С. Макаренко. – [Сумы] : Світ друку, [2015]. – 340 с. : ил. 

2014 рік

  • Карпова, В. Н.  Использование синестезии и художественного перевода для формирования и совершенствования речевой компетентности студентов при обучении английскому языку [Текст] / В. Н. Карпова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 355–362.

2011 рік

  • Карпова, В. М.  Мій найкращій збірник казок та оповідань для занять з домашнього читання [Текст] = My best home-reading collection of fairy-tales and stories : навч.-метод. посібник з англ. мови для студ. 1–2 курсів ф-тів інозем. мов та ун-тів / В. М. Карпова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 150 с. : іл. 

2010 рік

  • Карпова, В. М.  Вдосконалюємо навички самостійної роботи з англійської мови [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів першого курсу ф-тів іноземних мов та ун-тів / В. М. Карпова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 131 с. 

2009 рік

  • Карпова, В. М.  Взаємозв’язок функцій дидактичної мови вчителя і комунікативно-методичної компетенції як об’єкт тестування [Текст] / В. М. Карпова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 99–100.

2008 рік

  • Карпова, В. М.  Використання гуманістичних технологій навчання на практичних заняттях з англійської мови [Текст] / В. М. Карпова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 123–124.

2007 рік

  • Карпова, В. М.  Стимулювання мовленнєво-розумової діяльності на іноземній мові [Текст] / В. М. Карпова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 110–111.