Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Картава, Ю. А.  Виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини [Текст] / Ю. А. Картава // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 274–281.
 • Картава, Ю. А.  Проблема корекційної спрямованості музичного виховання дітей з порушеннями зору у дослідженнях науковців [Текст] / Ю. А. Картава // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, (15–16 жовтня 2015 р., м. Суми) / МОН України, НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. В. Сак та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Ч. 1. – С. 113–115.
 • Картава, Ю. А.  Теоретичні аспекти музичної діяльності дітей дошкільного віку зі зниженим зором [Текст] / Ю. А. Картава // Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картавої. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 117–132.
 • Дегтяренко, Т. М.  Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності [Текст] : монографія / Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картавої. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 250 с. – ISBN 978-966-473-161-1.

2014 рік

 • Картава, Ю. А.  Дитина з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти [Текст] : методичний посібник / Ю. А. Картава, Н. О. Косарєва ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 75 с. 
 • Картава, Ю. А.  Теоретико-методичні засади музично-ритмічного виховання дошкільників із порушеннями зору [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. А. Картава ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 218 с. – ISBN 978-966-698-182-3.

2013 рік

 • Шван, Є. С.  Аналіз міжнародного законодавства щодо реалізації права на доступну освіту дітей з особливими потребами [Текст] / Є. С. Шван, Ю. А. Картава // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 89–93.
 • Картава, Ю. А.  Ідеї трудового виховання А. С. Макаренка в олігофренопедагогіці [Текст] / Ю. А. Картава // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 102–105.
 • Картава, Ю. А.  Корекційна спрямованість музичного виховання дітей дошкільного віку з глибоким порушенням зору [Текст] / Ю. А. Картава // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 242–251.
 • Любчич, Н. В.  Корекційний вплив дидактичних ігор на розвиток зв'язного мовлення розумово відсталих учнів [Текст] / Н. В. Любчич, Ю. А. Картава // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 205–209.
 • Курєнкова, А. В.  Підвищення пізнавального інтересу у розумово відсталих учнів засобом методу проекту [Текст] / А. В. Курєнкова, Ю. А. Картава // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 181–186.
 • Павлюченко, Т. М.  Формування пізнавального інтересу розумово відсталих учнів засобом дидактичної гри [Текст] / Т. М. Павлюченко, Ю. А. Картава // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 262–266.

2011 рік

 • Картава, Ю. А.  Історичний огляд виникнення та розвитку музично-ритмічного виховання дітей з особливими потребами [Текст] / Ю. А. Картава // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 218–219.

2009 рік

 • Картава, Ю. А.  Аспекти розвитку й досвіду роботи кафедр корекційної педагогіки і спеціальної психології [Текст] / Ю. А. Картава // Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з обмеженими можливостями : матеріали науково-практичного семінару "Теорія і практика корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки): взаємозв'язки і взаємозбагачення, (24 березня 2009 року) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: О. В. Колишкін, Ю. А. Картава, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Вип. 1. – С. 34–38.
 • Картава, Ю. А.  Інтеграція дітей з порушеннями зору в умовах масової загальноосвітньої школи [Текст] / Ю. А. Картава // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 169.
 • Кураш, О. О.  Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату в дітей з вадами зору [Текст] / О. О. Кураш, Ю. А. Картава // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 260–264.

2008 рік

 • Волинкіна, О. О.  Лікувальна фізична культура як засіб фізичної реабілітації молодших школярів із порушенням зору [Текст] / О. О. Волинкіна, Ю. А. Картава // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 336–341.
 • Картава, Ю. А.  Розвиток темпоритмічного відчуття слабозорих дітей 5–6 років під час занять із ритміки [Текст] / Ю. А. Картава // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 266–267.

2007 рік

 • Картава, Ю. А.  Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки [Текст] / Ю. А. Картава // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 287-288.
 • Лоза, Т. О.  Особливості методики проведення занять з корекційної ритміки в спеціальному дошкільному закладі для дітей з порушенням зору [Текст] / Т. О. Лоза, Ю. А. Картава // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В.  Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 275–276.

2006 рік

 • Картава, Ю. А.  Вивчення впливу занять з ритміки на розвиток сенсорних функцій дітей 5–6 років з порушеннями зору [Текст] / Ю. А. Картава, Т. О. Лоза // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 314–319.
 • Картава, Ю. А.  Програма з ритміки для дітей дошкільного віку з порушеннями зору [Текст] / Ю. А. Картава. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 38 с. 

2005 рік

 • Картава, Ю. А.  Розвиток навички зорово-рухової просторової орієнтації дошкільників з порушеннями зору в процесі занять із ритміки [Текст] / Ю. А. Картава // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 154–158.

2003 рік

 • Картава, Ю. А.  Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання в дошкільних закладах для дітей з вадами зору [Текст] : навчально-методичний посібник для вчителів-дефектологів, інструкторів з фізвиховання, реабілітологів, вихователів та студентів дефектологічних факультетів вищ. навч. закладів / Ю. А. Картава ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Суми : [Б. в.], 2003. – 144 с. 
 •